Bądź z nami w kontakcie!

Tworzymy medium zaangażowane społecznie, które chce nie tylko opisywać rzeczywistość, ale też na nią wpływać.

To dzięki wsparciu ludzi takich jak Ty możemy oddziaływać na debatę publiczną i razem szukać rozwiązań najbardziej palących problemów.

Zostaw nam swój e-mail, abyśmy mogli przesyłać Ci specjalne wiadomości (podsumowanie miesiąca, video, podziękowania, informacje o kampaniach fundraisingowych). Razem możemy wpływać na zmianę.

Zespół Krytyki Politycznej

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych produktów i usług). Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.