Kraj

Gdula: Ideologia historii

Nie może być miejsca na szkalowanie Polski i dopuszczanie do debaty treści niezgodnych z polskim zdrowym rozsądkiem.

Straciliśmy czujność. Na naszych oczach rozpleniła się niebezpieczna ideologia historii. Jej przedstawiciele głoszą treści podważające dobre imię narodu polskiego. W sumie nie można się temu dziwić ponieważ ideologia ta jest inspirowana z zagranicy i służy realizacji obcych interesów.

Osoby promujące ideologię historii utrzymują na przykład, że Mieszko I zbudował swoją potęgę na łupieniu słowiańskich plemion i sprzedawaniu jeńców w niewolę. Chrzest przyjąć miał po to, żeby zabezpieczyć zgromadzony majątek i obronić swoje wpływy polityczne.

A przecież wiadomo, że Mieszko I uświadomił po prostu sąsiadom, że są Polakami, czyli dumnym narodem w sercu Europy. Chrzest przyjął z kolei, żeby wprowadzić do Watykanu papieża-Polaka, który obali komunizm.

Przedstawiciele ideologii historii głoszą, że polska szlachta utrzymywała się z pracy chłopów w systemie tzw. pańszczyzny. To śmieszne. Już sama nazwa wskazuje bowiem, że pańszczyzna była sposobem zbliżenia się chłopów do szlachty (gdyby było inaczej pańszczyzna nazywałaby się chłopszczyzna albo chamszczyzna) przez co stawali się jakby małymi pankami. Naród polski jest bowiem w całości narodem szlacheckim. Być może pańszczyzna oznaczała coś innego na kresach, ale tam była akurat realizowaniem misji cywilizacyjnej.

Zupełnie niewiarygodne rzeczy opowiadane są przez środowiska inspirowane ideologią historii na temat drugiej wojny światowej. Wyjątkowym łgarzem jest Jan T. Gross. Wygaduje on takie rzeczy, że normalnemu Polakowi nie przechodzą one przez usta. Można tylko przypomnieć, że Polacy mają najwięcej medali „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Jeśli zdarzały się jakieś incydenty – zawsze inspirowane były przez wrogów Polski, żeby jej zaszkodzić. A w ogóle to wiadomo, jakie interesy reprezentuje pan Gross.

Nie może być miejsca na szkalowanie Polski i dopuszczanie do debaty treści niezgodnych z polskim zdrowym rozsądkiem. A przede wszystkim chronić trzeba nasze dzieci. One są delikatne i powinny mieć prawo wyrastać w zdrowej atmosferze wolnej od agitacji. Dlatego promowaniu ideologii historii trzeba powiedzieć zdecydowane, głośne, staropolskie „NIE!”.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Maciej Gdula
Maciej Gdula
Poseł Lewicy
Poseł Lewicy, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i klasami społecznymi. Auto szeroko komentowanego badania „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Opublikował m.in.: „Style życia i porządek klasowy w Polsce” (2012, wspólnie z Przemysławem Sadurą), „Nowy autorytaryzm” (2018). Od lat związany z Krytyką Polityczną.
Zamknij