x

601 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Sprawami kobiet zajmuję się od 01 kwietnia 2016 r. Działam w całkowicie oddolnej inicjatywie Protest kobiet. Byłam współorganizatorką Marszu godności – Protestu kobiet 18.06.16, stanowisk informacyjnych podczas demonstracji w sprawach kobiet pod Sejmem (18.09., 01.10., 23.10.16) oraz akcji Nie zejdziemy do podziemia (24.10.16). Rząd bawi się nami jak lalkami (06.11.16), Światła awaryjne (29.11.16), Blondynki wywołują polityków i akcja niebieska linia (08.03.17). Protest kobiet został uhonorowany nagrodą Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wręczaną z okazji 25-lecia działalności tej organizacji 19.11.16 r. za działalność na rzecz kobiet. Nasza inicjatywa główny nacisk kładzie na edukację, na uświadamianie, że kobiety mają prawa, które są im odebrane i nadal odbierane, także pozaustawowo. Fikcja obecnie obowiązującej ustawy z 1993, prawo wyboru w kwestii aborcji, dostęp do antykoncepcji, do rzetelnej edukacji seksualnej, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet fizyczne, psychicznej w tym werbalnej i ekonomicznej, długi alimentacyjne, in vitro, skala niezgłaszanych gwałtów, upokarzające dla ofiar procedury policyjne i sądowe – to wszystko jest w zakresie naszej działalności i zainteresowań. Jednak nie tylko to, także sprawy ogólnoobywatelskie jak wolne media, prawo do demonstracji itp. www.protestkobiet.pl