Maciej Gdula

| Poseł Lewicy
Poseł Lewicy, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i klasami społecznymi. Auto szeroko komentowanego badania „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Opublikował m.in.: „Style życia i porządek klasowy w Polsce” (2012, wspólnie z Przemysławem Sadurą), „Nowy autorytaryzm” (2018). Od lat związany z Krytyką Polityczną.

Gdula: Nędza euroentuzjazmu

Pokolenie ’68 wciąż promuje wspólnotowość, lekko przeskakując nad pytaniami o konflikt interesów, kapitalizm i jego powiązania z architekturą UE.

Gdula: Ile wart jest nasz spokój?

Oficerowie straży granicznej rozróżniają życie wartościowe, które godne jest opieki i ochrony – oraz życie, którym cywilizowani Europejczycy się nie interesują.

Gdula: I zdarzyła się rewolucja

Typowa opowieść o ’89 to historia niezłomnego narodu, który mimo stanu wojennego nigdy się nie poddał. Ale w Polsce zdarzyło się dużo więcej.

Kto powinien spadać z chodników?

Jak większość warszawiaków i warszawianek muszę sobie radzić z ekspansją rowerzystów. Popularność Veturilo dołożyła się do rosnącej liczby rowerów w …

Gdula: Europa umiera w Grecji

Grecję chętnie widzi się jako skrajny i odosobniony przypadek. I cały problem z Unią Europejską zawiera się w tym spojrzeniu.