Damian Duszczenko

| Radny krajowy partii Razem
Aktywista. Radny krajowy partii Razem.