Archiwum

Porady prawne w Świetlicy KP w Trójmieście

W wybraną środę miesiąca w Klubie Sąsiedzkim Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście bezpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Marcin Grudziński. Na dyżury obowiązują zapisy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się WYJĄTKOWO we wtorek 24 października o godz. 15.00.

Zakres porad prawnych udzielanych przez Marcina Grudzińskiego w wybraną środę miesiąca od godz. 14.30:

Prawo lokalowe (ubieganie się o lokale komunalne i socjalne, weryfikacji list oczekujących, przydział lokali komunalnych i socjalnych, korzystanie z uprawnień przysługujących lokatorom miejskiego zasobu lokalowego, remonty budynków i lokali zasobu)

Prawo administracyjne (zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej, stypendia, sposoby dokumentowania uprawnień, zaskarżanie decyzji odmawiających świadczeń, przyspieszanie postępowań prowadzonych opieszale);

Prawo ubezpieczeniowe i cywilne (ubezpieczenia społeczne, odszkodowania za poniesione szkody materialne i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę);

Prawo pracy (uprawnienia pracownika i ich egzekwowanie od pracodawcy, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi);

Postępowanie cywilne (zasady uzyskiwania zwolnienia z kosztów i pełnomocnika z urzędu, egzekucja alimentów i wynagrodzeń za pracę)

Postępowanie karne (inicjowanie oraz udział w sprawach karnych o przestępstwa przeciwko osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, pracownikom, osobom uprawnionym do alimentów, osobom eksmitowanym lub zagrożonym bezprawną eksmisją)

Nie udzielamy porad w sprawach spadkowych i innych sprawach związanych z nabyciem praw majątkowych.

Możliwość skorzystania z porad prawnych skierowana jest wyłącznie do osób nieposiadających środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii i znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Obowiązują wcześniejsze zapisy w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście osobiście lub telefonicznie pod numerem 58 304 75 22 w godzinach 13.00 – 17.00. Zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji, jakiego problemu dotyczyć będzie spotkanie.

Marcin Grudziński egzamin radcowski zdał w 2010 roku. Aplikację radcowską odbywał w latach 2006-2010 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od czasu studiów na wydziale prawa  Uniwersytetu Gdańskiego (2000-2005) praktykował, a obecnie pracuje w kancelarii radcowskiej, gdzie zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych i państwowych. Dysponuje ponad 10-letnim doświadczeniem w stosowaniu, interpretacji prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, samorządowego oraz administracyjnego. W latach 2004-2009 działał jako społeczny kurator sądowy. Pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce kapitałowej. Działacz Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, uczestnik Panelu Polityki Społecznej – w części dotyczącej polityki mieszkaniowej Gdańska.

Dyżury radcy prawnego wpisują się w działalność Klubu Sąsiedzkiego Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, którego działalność dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Zapisy poprzez telefon i mail kontaktowy Świetlicy.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij