Fotorelacje

Graff, Krastev, Leder, Vaquer, Sierakowski: Modern talking [fotorelacja]

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? 

8 stycznia 2014 w Instytucie Studiów Zaawansowanych odbyła się debata Modern talking. O szansach modernizacji społecznej w Polsce.

 

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? Czy solidarność możliwa jest w społeczeństwie wielości – tożsamości, stylów życia, poglądów? Jak reagujemy w Polsce na sprzeczności zachodniej modernizacji? Jak w tym kontekście wypadamy na tle podobnej wielkością populacji i siłą Kościoła katolickiego Hiszpanii?

 

Udział w dyskusji wzięli: Agnieszka Graff (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), Ivan Krastev (Centrum Strategii Liberalnych, Sofia), Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Jordi Vaquer (Open Society Initiative for Europe). Spotkanie poprowadził: Sławomir Sierakowski (Instytut Studiów Zaawansowanych).

 

___


dr Agnieszka Graff – kulturoznawczyni, amerykanistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Kongresu Kobiet Polskich, członkini zespołu Krytyki Politycznej. Teksty naukowe i publicystyczne ogłaszała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej” i „Wysokich Obcasach”, „Public Culture”, „Feminist Studies”, „The Guardian”. Autorka m.in. książek: Świat bez kobiet(W.A.B. 2001), Rykoszetem (2008), Magma (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011). Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i wykłada na warszawskich studiach podyplomowych Gender Studies oraz w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

dr Ivan Krastev – politolog, ekspert w tematyce integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, członek rady European Council for Foreign Relations, a także Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Autor m.in. książek: Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption(2004), The Anti-American Century (2007, wraz z Alanem McPhersonem) oraz zbioru Demokracja nieufnych. Eseje polityczne wydanego w 2013 nakładem Krytyki Politycznej.

prof. Andrzej Leder – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca Instytutu Studiów Zaawansowanych. Główne zainteresowania i przedmiot badań to filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997), Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007). 

dr Jordi Vaquer – politolog hiszpański, felietonista „El Pais”, szef Open Society Initiative for Europe, były dyrektor CIDOB, katalońskiego think-tanku zajmującego się problematyką międzynarodową, absolwent LSE oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. 

 

Bio

Jakub Szafrański

| Fotograf i publicysta Krytyki Politycznej
Pochodzi z Lublina, gdzie tworzył Klub Krytyki Politycznej. Pisze doktorat z filozofii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej. Publicysta i fotograf. W 2010-2012 pracował w dziale dystrybucji Wydawnictwa KP. Współtworzył stronę internetową. Akademicki mistrz polski w kick-boxingu 2009, a także instruktor samoobrony. Pracował we Włoszech, Holandii i Anglii. Laureat Stypendium pamięci Konrada Pustoły.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.