Temat: Cieszyn

Eksploracje | wystawa | A RT+

A Rt+. CIESZYN TĘTNI SZTUKĄ to przegląd sztuki studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w przestrzeni miejskiej Cieszyna. To także pokazy śródroczne w mało przewidywalnym czasie i miejscu.