Osoba pracująca na recepcji Społecznej Instytucji Kultury Jasna 10 i Krytyki Politycznej

Szukamy nowej osoby do zespołu Społecznej Instytucji Kultury Jasna 10 i Krytyki Politycznej. Jeśli masz doświadczenie w pracy na recepcji, produkcji wydarzeń kulturalnych, lubisz rozmawiać o książkach i dobrze radzisz sobie z priorytetyzowaniem zadań w nagłych sytuacjach – szukamy właśnie Ciebie!

Do zakresu obowiązków na tym stanowisku należy przede wszystkim:

– obsługa recepcji i księgarni w lokalu: dbanie o ekspozycję i sprzedaż książek, dbanie o przestrzeń;

– produkcja wydarzeń w Społecznej Instytucji Kultury: ustawianie nagłośnienia, świateł, streamingu, ustawianie sali, obsługa publiczności.

Ważne informacje o tym stanowisku pracy:

– proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę; 

– praca w wymiarze 1/5 etatu;

– praca w weekendy oraz okazjonalnie wieczorami w tygodniu (grafik ustalamy z góry na cały miesiąc);

– rozpoczęcie pracy możliwe od listopada;

– praca w zespole Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury

– na początek proponujemy wynagrodzenie w wysokości 900 złotych brutto za 1/5 etatu;

– biuro Krytyki Politycznej i Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury znajdują się w przedwojennym budynku objętym ochroną konserwatora zabytków na I piętrze – klatka schodowa ma pionowe bariery architektoniczne, które sprawiają, że lokal jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach;

Harmonogram rekrutacji:

10.10.2023 – ogłoszenie I etapu rekrutacji (forma zgłoszenia to wypełnienie formularza https://forms.gle/tnWkRkpZq9NgoYiC6 + wysłanie CV)

22.10.2023 – ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń (w formie wypełniania formularza https://forms.gle/tnWkRkpZq9NgoYiC6 i przesyłania CV)

25.10.2023 – najpóźniejszy termin, w którym damy odpowiedź odmowną lub zaprosimy do II etapu rekrutacji (odezwiemy się do wszystkich osób kandydujących)

2.11.2023 – możliwy pierwszy dzień pracy

***

Jeśli zgadzasz się, abyśmy przechowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, dopisz do CV następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3 moich danych osobowych zawartych w przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w Stowarzyszeniu”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zamknij