Fotorelacje

Konferencja naukowa „Lata 70. jako źródło współczesności”

W dniach 22-23 października 2015 Instytut Studiów zaawansowanych zorganizował konferencję naukowa "Lata 70. jako źródło współczesności".

W debacie na temat kształtu współczesnego społeczeństwa i kapitalizmu polskiego powszechnie przyjmuje się, że zmiana systemowa w Europie Środkowej rozpoczęła się w roku 1989. Dziś coraz większa liczba badaczy zwraca uwagę na źródła zmiany systemowej występujące już w latach 70., uwypuklając gospodarcze, kulturowe lub intelektualne wymiary głębokiej przemiany mającej miejsce jeszcze w socjalizmie.

Gośćmi konferencji, która odbyła się w Instytucie Studiów Zaawansowanych w dniach 22-23.10.2015, byli: prof. Claus Offe, dr hab. Agnieszka Kościańska, dr hab. Marcin Zaremba, dr Justyna Jaworska, dr Maciej Gdula, dr Przemysław Sadura, Michał Sutowski.

Wykład otwierający konferencję wygłosił prof. Claus Offe: The 70s as an age of discontinuity: Roots of our present condition? (Lata 70. jako epoka nieciągłości: źródło naszej współczesnej kondycji?)

Konferencja zorganizowana dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Maciej Komorowski
Maciej Komorowski
Fotograf, japonista
Fotograf, japonista, autor fotoreportaży. Członek zespołu Krytyki Politycznej.
Zamknij