Fotorelacje

Konferencja naukowa „Lata 70. jako źródło współczesności”

W dniach 22-23 października 2015 Instytut Studiów zaawansowanych zorganizował konferencję naukowa "Lata 70. jako źródło współczesności".

W debacie na temat kształtu współczesnego społeczeństwa i kapitalizmu polskiego powszechnie przyjmuje się, że zmiana systemowa w Europie Środkowej rozpoczęła się w roku 1989. Dziś coraz większa liczba badaczy zwraca uwagę na źródła zmiany systemowej występujące już w latach 70., uwypuklając gospodarcze, kulturowe lub intelektualne wymiary głębokiej przemiany mającej miejsce jeszcze w socjalizmie.

Gośćmi konferencji, która odbyła się w Instytucie Studiów Zaawansowanych w dniach 22-23.10.2015, byli: prof. Claus Offe, dr hab. Agnieszka Kościańska, dr hab. Marcin Zaremba, dr Justyna Jaworska, dr Maciej Gdula, dr Przemysław Sadura, Michał Sutowski.

Wykład otwierający konferencję wygłosił prof. Claus Offe: The 70s as an age of discontinuity: Roots of our present condition? (Lata 70. jako epoka nieciągłości: źródło naszej współczesnej kondycji?)

Konferencja zorganizowana dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Maciej Komorowski
Maciej Komorowski
Fotograf, japonista
Fotograf, japonista, autor fotoreportaży. Członek zespołu Krytyki Politycznej.
Zamknij