Sztuki wizualne

Stypendium Pamięci Konrada Pustoły trafia do Keymo

Tak jak „Darkroomy” Konrada Pustoły, Keymo prowokuje, do dyskusji i do zmiany przyzwyczajeń.

14 października mija trzy lata od śmierci naszego przyjaciela Konrada Pustoły. Krytyka Polityczna i Fundacja Nowych Działań wspiera fotografki i fotografów, którzy podobnie jak Konrad, w swojej twórczości poruszają ważne kwestie społeczne przyznając w tym dniu Stypendium Pamięci Konrada Pustoły.

W tym roku stypendium trafi do Keymo.

Spodobała nam się energia jej zdjęć. Trudno zignorować intensywnie kolorowe kadry Keymo. To zdjęcia kłopotliwe i uwodzicielskie, sytuujące się w przestrzeni między inscenizacją i dokumentem. Dobrze, że jest w tej serii seksualność, a nawet tak rzadko spotykany dziś w sztukach wizualnych seks. To obraz daleki od pułapek normatywności. Wszystko to sprawia, że całość jest nie tylko konsekwentna estetycznie, kontrastowo rysowana fleszem, ale też jest świetną polityczną deklaracją. Doceniamy konsekwencję pracy autorki, jej niewymuszoną walkę o miejsce dla odmienności i wskazanie możliwości innego spojrzenia nie tylko na fotografię, lecz także na to, co sfotografowane, ciekawsze opcje, inspirujące konstelacje i nieszablonowe role społeczne, płciowe i cały ten drag. Mamy świadomość, że fotografie Keymo nie wszystkim się spodobają. Nie od tego są dobre zdjęcia i nie o podobanie się chodzi w sztuce. Tak jak Darkroomy Konrada Pustoły, Keymo prowokuje, do dyskusji i do zmiany przyzwyczajeń.

O wyborze laureata zdecydowała rada, w skład której weszli Karolina Ochab i Maria Wilska reprezentujące Fundację Nowych Działań, przedstawicielki Krytyki Politycznej Dorota Głażewska-Ziemilska i Agnieszka Wiśniewska, Wojciech Pustoła, Adam Mazur, Piotr Gruszczyński i laureat II edycji Stypendium Pamięci Konrada Pustoły Tytus Szabelski.

Stypendium Pamięci Konrada Pustoły wynosi 5 tys. złotych.

Konrad Pustoła, czyli retrospektywa, która wybiega w przód

Konrad Pustoła był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nowej polskiej fotografii. Jego prace silnie skonceptualizowane i zaangażowane społecznie towarzyszyły polskiej transformacji, współtworzyły krytyczną debatę o przemianach. Konrad Pustoła poza swoimi indywidualnymi działaniami artystycznymi współtworzył także Krytykę Polityczną, prowadząc na łamach pisma ciekawy dyskurs wizualny. Z powodu przedwczesnej śmierci artysty nie wiemy, jak Konrad Pustoła zobaczyłby dzisiejszą Polskę, co dostrzegłoby jego czujne i bardzo osobne oko. Krytyka Polityczna i Fundacja Nowych Działań chcą kontynuować jego myśl artystyczną dając szansę fotografom zaangażowanym społecznie, dlatego po raz kolejny przyznaliśmy Stypendium Pamięci Konrada Pustoły i dlatego planujemy przyznawać je w kolejnych latach.

Gratulujemy laureatce!

Wybrane prace Keymo

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij