Szukamy specjalisty/tki ds. finansów i rozliczeń dotacji

Jeśli dokumenty finansowe nie stanowią dla Ciebie tajemnicy, a cyfry porządkują rzeczywistość, to dołącz do Zespołu Krytyki Politycznej.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

– obsługa finansowo-administracyjna projektów międzynarodowych i krajowych realizowanych przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego oraz kontakt z grantodawcami,
– weryfikacja dokumentów finansowych (faktur) pod względem formalno-rachunkowym,
– budżetowanie i właściwa kwalifikacja kosztów,
– przygotowywanie i aktualizowanie tabel kosztowych realizowanych projektów,
– kontrola nad wydatkowaniem środków z budżetów projektów,
– opisywanie dokumentów zgodnie z wytycznymi grantodawcy i planem kont Stowarzyszenia,
– przygotowywanie sprawozdań finansowych  z realizowanych projektów

Oczekujemy:

– biegłej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (kontakt z zagranicznymi grantodawcami) weryfikowana w procesie rekrutacji,
– znajomości przynajmniej podstaw rachunkowości (mile widziana osoba z wykształceniem ekonomicznym),
– umiejętności pracy z dokumentami finansowymi,
– minimum 1-2 lat doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej i w przygotowywaniu sprawozdań finansowych z przyznanych dotacji,
– dokładności, skrupulatności, zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania,
– dobrej znajomość programu Excel.

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
– pracę w warszawskim biurze KP,
– pracę w dynamicznym, zaangażowanym środowisku działającym na rzecz rozwoju postępowych idei w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV* wraz z kilkoma zdaniami, dlaczego, na adres [email protected] w terminie do 9 czerwca 2019

***

*Jeśli zgadzasz się, abyśmy przechowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji dopisz do CV poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3 moich danych osobowych zawartych w przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w Stowarzyszeniu.

***

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.