Kraj

Autyzm – to, czego nie widać

Autyzm ma wiele postaci, a terapia i opieka wymagają elastyczności. Dziś najtrudniejsza jest sytuacja niesamodzielnych dorosłych i ich opiekunów.Dorota Próchniewicz

Wszyscy jesteśmy neoliberałami

Neoliberalizm stał się tożsamy ze zdrowym rozsądkiem i zablokował nam wyobraźnię polityczną.

Polityka społeczna wcale nie na piątkę

Poszczególne punkty tzw. piątki Kaczyńskiego potwierdzają niestety, że jako państwo mamy problem nie tyle z rozdawnictwem, ile z rozdawaniem mało przemyślanym i mało sprawiedliwym.

Na wagary, w obronie własnej przyszłości. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Nie dla zgrywu, nie dla beki, ale dla przyszłości. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.Katarzyna Przyborska, Krzysztof Katkowski

Polskie marzenie o rozgrzeszeniu

Rozmowa z Tomaszem Żukowskim, autorem książki „Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów”.Zofia Waślicka-Żmijewska
„Siłaczki”, reż. Marta Dzido, Piotr Śliwowski

Jedyna kobieta w okolicy

Kobiety przestały milczeć. Odzyskują głos.

Zapomniany bunt nauczycieli

W przededniu zapowiadanych protestów nauczycielek i nauczycieli warto przypomnieć historię akcji protestacyjnych pracowników szkół z początków transformacji.

XX Warszawska Manifa

XX manifa przeszła pod hasłami walki z niesprawiedliwym, dzielącym i posługującym się przemocą systemem.

Na celebrycki rozum

Trzeba robić, lenie! Nie stać nas na pomaganie! Ciasnej, ciaśniej zaciskajmy tego pasa! – czyli celebryci objaśniają nam świat.

Polska skazuje dzieci na dorastanie za kratami

10 lipca Urząd ds. Cudzoziemców odmówił Gontajewom udzielenia ochrony międzynarodowej. Zaskarżyli tę decyzję do sądu. Rozprawa ma się odbyć 28 lutego.