Miasto

Wielogłos miejski

Festiwal poświęcony obecności sztuki politycznej w przestrzeni miejskiej, będący kontynuacją letnich warsztatów teatralnych w Węgajtach.

6-11 listopada, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38, Olsztyn

Wielogłos – sztuka niewykluczania to hasło programowe tegorocznej Wioski Teatralnej w Węgajtach. Zaproponowaliśmy jej przedłużenie jesienne w Olsztynie. O tej porze roku silniej czujemy związek z miastem i od lat organizujemy działania na styku dwóch przestrzeni: olsztyńskiej i podolsztyńskiej. Zaczęło się od ekologiczno – artystycznej akcji “Łączą nas aleje”, potem przyszedł czas na pierwsze edycje “Miasta w drodze”.

Prologiem “Wielogłosu miejskiego” był pokaz naszej “Ulicy Krokodyli”, 23go września w Domu Mendelsohna. Chcieliśmy zasygnalizować na starcie problem wykluczenia i kryzysu, oraz myśl o tym, co może być źródłem sił przeciwnych i uzdrawiających. Istnieje zauważalny od paru lat proces budzenia się przestrzeni miejskiej. Miasto uzyskuje autonomię, staje się jakby państwem w państwie, tworzy niezależną kulturę. Czemu by nie zapytać o nią w Olsztynie?

PROGRAM:

6 listopada, czwartek, godz. 18.00, sala BWA w Olsztynie

Wielogłos – spektakl Teatru Węgajty

inscenizacja: Wacław Sobaszek
Spektakl o zabijaniu, zwierzętach i miłości.
(premiera olsztyńska)

W nowym spektaklu wychodzimy naprzeciw aktualnym tematom i aktualnej atmosferze. Jak sama nazwa wskazuje „Wielogłos” zawiera cały szereg wątków, jednak wszystkie one ogniskują się wokół ważnych wydarzeń: od spalenia warszawskiej Tęczy do dramatycznych wydarzeń na Majdanie i rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Poczucie zagrożenia, którego wcześniej nikt się nie spodziewał. Stan psychiczny o niejasnych konturach, jakaś dezorientacja, niepokój. Próbowaliśmy drążyć stan „szoku”, w którym się wszyscy znaleźli. Próbowaliśmy  nazywać coś, co jest w powietrzu. Każdy inaczej, szukając najpierw własnego głosu, zakorzenionego w doświadczeniach dzieciństwa, a potem miejsca we wspólnym „teraz”, w zbiorowej kompozycji. Kompozycja miała z założenia nie zacierać różnic, dawać przestrzeń wypowiedziom skrajnym, wzajemnie przeciwnym, niepogodzonym. „Wielogłos” jest kolażem scen opracowanych w wyniku outsourcingu w przygranicznych obszarach Polski, podczas  wypraw Innej Szkoły Teatralnej „Węgajt”. (Wacław Sobaszek)

Po spektaklu zapraszamy do „Otwartego Kręgu” rozmowy, pytań i dyskusji.
„No, i mamy swój „Golgota Picnic”  (….) choć w naszym widowisku nie ma religijnych odniesień, atmosfera jest podobna. A jest to atmosfera zaniepokojenia światem – (Ewa Mazgal w Gazecie Olsztyńskiej)

7 listopada, piątek godz. 17.00, sala BWA w Olsztynie

Tożsamość miasta a kryzys kultury – spotkanie z berlińsko-szczecińskim autorem Krzysztofem Niewrzędą i promocja jego najnowszej książki Zamęt.

Stworzona na podstawie młodzieżowego slangu powieść eseistyczna, w której językowy zamęt subkultury przenika się z zamętem informacyjnym, moralnym oraz egzystencjalnym, w efekcie końcowym jest bezwzględną satyrą na temat społecznych relacji i współczesnej rzeczywistości.
Rozmowa z autorem przeplatana czytaniem fragmentów książki będzie stanowiła punkt wyjścia dla szerszej debaty. Czy lokalna społeczność podejmuje dyskusję na temat miejsca roli jednostki w danym obszarze? Czy polskie społeczeństwo jest obecne w dyskusji na temat miejsca jednostki we współczesnym świecie? Czy ostatecznie jednostka utożsamia się ze społecznością i jak wygląda to w obliczu kryzysu kultury, lęków społecznych, a przede wszystkim globalizacji oraz jej skutków? Jaka tożsamość miasta kształtuje się w takich warunkach?

Otwarta dyskusja dotycząca tożsamości, zdominowana na co dzień przez powoływanie odniesień historycznych zostanie skonfrontowana z literacką wizją Niewrzędy, skoncentrowaną na problemach i wyzwaniach współczesności.

Krzysztof Niewrzęda  –  poeta, prozaik i eseista.  Finalista Nagrody Poetyckiej SILESIUS (2011), Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski (2003), oraz Europejskiej Nagrody Literackiej (2009) za powieść Wariant do sprawdzenia. Autor zbioru esejów Czas przeprowadzki, powieści poetyckiej Second life oraz wydanej  przed rokiem powieści Zamęt. Mieszka w Berlinie

Równolegle w foyer: Pokaz dokumentacji performansu „Bystry tłum”, realizowanego w marcu i październiku 2014 przez grupę warsztatową Performeria Olsztyna, wydarzenia skupionego wokół problemów tożsamości zbiorowej. W czasie trzydniowych warsztatów grupa osób, które odpowiedziały na zaproszenie Performerii Warszawy i Teatru Węgajty tworzyła performans będący próbą manifestacji indywidualnych wizji tego Kim jesteś/MY?  Przedstawienie, w którym szybko zatarła się granica między publicznością a grupą artystów miało sprowokować uczestników do udzielenia odpowiedzi na pytania: czy dziś można łatwo zbudować spontaniczną wspólnotę? Jak mogłaby ona wyglądać?
Jednostka czy grupa?
Wspólnota czy indywidualizm?
Świat wokół mówi Ci, jak zostać „JA”.
Ale czy potrafisz stworzyć jakieś „MY”?
Jak współcześnie działa tłum? Jak się tworzy,
jak długo się utrzymuje i gdzie znika po czasie?
Czym różni/MY się od innych pokoleń?
Kim jesteś/MY?

8 listopada, sobota, godz. 16.00-21.00 na ulicach Olsztyna

Akcja „Miasto w drodze”

Akcja polega na łączeniu inicjatyw artystycznych i społecznych miasta Olsztyna. Rezultatem będzie cykl performansów, krótkich pokazów i instalacji, odwiedzanych podczas spaceru z publicznością po kulturowo aktywnych, niezależnych przestrzeniach Olsztyna. Chodzi w nim o  poszukiwanie form społecznej komunikacji i równocześnie poszukiwanie form współpracy pomiędzy inicjatywami artystów i aktywistów miejskich. Pomysł „Miasta w drodze” powstał w 2012 roku, w trakcie ukonstytuowania się „Obywateli Kultury Olsztyna”. Współdziałanie na polu artystycznym było istotnym uzupełnieniem dyskusji o nowym kształcie polityki kulturalnej w mieście.
Szczegółowy program spaceru na stronie internetowej: www.teatrwegajty.art.pl

8 listopada, sobota, godz. 17.00, sala Liceum Plastycznego w Olsztynie, podczas spaceru „Miasto w drodze”

Multimedialna Opera Miejska Echo i narcyzy („Echo und Narzissen”) zespołu Labsa z Dortmundu

Za sprawą nowoczesnej technologii i elektronicznych narzędzi w naszych miastach powstały nowe formy komunikacji. Mają one duży wpływ na relacje społeczne i na całościową koncepcję przestrzeni publicznej. Zachęcone szybkością i szerokim zasięgiem informacji – np. w mediach społecznościowych – społeczeństwo nasze zaakceptowało brak fizycznej obecności partnera komunikacji i ograniczenia do bodźców audiowizualnych. W swojej scenograficznej interwencji „Echo i Narcyzy” Labsa poddaje przestrzeń publiczną obserwacji, szukając jej zmysłowego i inspirującego potencjału. Opowieść wzięta z Metamorfoz Owidiusza zawiera konflikty archetypowe, które towarzyszą nam w drodze współczesnych badań nad zmianami komunikacji w przestrzeni publicznej i nad pułapką, jaką stanowią iluzje wizualności. Opera została przygotowana dla projektu „Stein mit Vollausstattung / Stadt mit Vollausstattung”, Dortmund (Niemcy) w roku 2012.
Stowarzyszenie „Labsa” zaistniało już w Olsztynie jako współorganizator projektu „Olsztyn – Dortmund. Dwa ogrody”.

9 listopada, niedziela, hol BWA

Transformacja miasta, warsztaty rysunku połączone ze spacerem, Część I

godz. 13.00 – 15.00, wspólne rysowanie

Otwarte zajęcia plastyczne skoncentrowane na wywołaniu twórczej współpracy uczestników.

godz. 15.00 – 16.00: Teatr polityczny – tożsamość lokalna i wizje rozwoju miasta

Spotkanie z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w kształtowanie nowoczesnej tożsamości Olsztyna. Aktywistka miejska, polityk i naukowiec przedstawią swoje wizje tożsamości i rozwoju w formie krótkich wystąpień. Spotkanie ma na celu przerwanie izolacji pomiędzy tymi środowiskami.

11 listopada, wtorek, godz. 11.11,  przestrzeń miasta

Transformacja miasta, warsztaty rysunku połączone ze spacerem, Część II

Zbiórka przed wejściem do BWA potem spacer po Olsztynie. W kilku punktach w mieście, związanych z nową tożsamością Olsztyna bądź posiadających cechy konfliktu różnych wizji tożsamości, sprowokujemy interwencje artystyczne. Naszym celem jest doprowadzenie do transformacji znaczeń zawartych w obrazie miasta i wywołanie dyskusji na ten temat.

Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek. Nie chodzi nam o to żeby stworzyć jakąś doskonałą formę za to bardzo zależy nam na artystycznej współpracy również z osobami, które na co dzień nie zajmują się sztuką. Zamierzamy wykorzystać sztukę jako formę komunikacji, która pozwala na prawdziwy dialog społeczny, daje szansę zmiany. W ramach tworzenia rysunków i interwencji artystycznych chcemy wykorzystywać wszystkie dostępne nam media.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres mailowy: [email protected] w formie krótkiej wiadomości. Udział w warsztatach bezpłatny. Prowadzenie warsztatów: Wojciech Kostrzewa, Marta Madej, Jan Sobaszek

Dofinansowano ze środków:
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Funduszu Aktywizacji Teatralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Samorządu Olsztyna
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współpraca Liceum Plastyczne im. Ericha Mendelsohna w Olsztynie
Sponsor: Niczuk Metall – Pl Sp.J.

Krytyka Polityczna jest patronem wydarzenia.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij