Miasto

Rusza Uniwersytet Krytyczny w Kaliszu

Klub KP zaprasza na wykłady i seminaria, które prowadzą: Adam Leszczyński, Radosław Nawrocki, Igor Stokfiszewski, Joanna Erbel.

Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza tradycyjnego uniwersytetu.

Kalisz to miasto z ambicjami akademickimi, ale nie sposób stworzyć prawdziwej Akademii bez intelektualnego ożywienia i krytycznego nastawienia do zastanego porządku. Wszak istotą krytycznego myślenia jest próba badania warunków zaistnienia czegoś nowego. Nowe idee i innowacje nie powstają w warunkach cieplarnianego letargu. Rzucamy wyzwanie kaliskiej inteligencji, młodzieży akademickiej i licealnej. Zmierzmy się wspólnie z ideami, które wykraczają poza zdroworozsądkowy i wąsko pojęty pragmatyzm, z ideami które kwestionują elementy porządku społecznego istniejącego dzięki sile przyzwyczajenia. Z tej właśnie perspektywy zasadność i istota działań społecznych nie może być osadzona w takich pojęciach (dziś wyraźnie fetyszyzowanych w dyskursie publicznym) jak kapitał społeczny czy zasoby ludzkie. Wartość naszego myślenia nie może być definiowana poprzez zoperacjonalizowane, skodyfikowane punkty i wskaźniki. Wzywamy do swobody intelektualnych poszukiwań.

Zajmiemy się tematami i problemami, na które dzisiejszym uczelniom nie starcza czasu. Podporządkowane wymogom rynku i biurokracji coraz rzadziej są w stanie pełnić funkcje ośrodków inicjujących zmiany.

Uniwersytet Krytyczny jest zatem próbą odpowiedzi na kryzys tradycyjnych instytucji akademickich.

Seminaria i wykłady będą dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień, powiązanych wspólną  krytyczną narracją wobec rzeczywistości społecznej. Poprowadzą je zarówno lokalni intelektualiści jak i inspirujący goście, będący uznanymi badaczami lub praktykami. Na specjalne wykłady zapraszać będziemy wyjątkowych, wybitnych naukowców i wykładowców.

Wykład otwierający Czy Polska może się wybić na nowoczesność? Dlaczego ciągle nie możemy zostać krajem bogatym i dostatnim wygłosi dr hab. Adam Leszczyński (autor książki: Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980)

18 października, piątek, 18:00, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM, Nowy Świat 28-30, sala B-207

Na wykłąd wstęp wolny!

Seminaria w semestrze jesiennym 2013/2014

1) Wolność, równość i sprawiedliwość w edukacji. O zjawisku wyboru szkoły,

prowadzący: dr Radosław Nawrocki

terminy seminariów: 15.11, 6.12, 10.01, 24.01

2) Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości,

prowadzący: Igor Stokfiszewski

terminy seminariów: 24.10, 21.11, 12.12, 16.01

3)  Prawo do miasta! Warsztaty i spotkania wokół polityki miejskiej

Koncepcja i opieka merytoryczna: Joanna Erbel

pierwsze warsztaty: 4.11

wszystkie seminaria odbywają się na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu

zapisy: [email protected]

seminaria mają charakter otwarty, ale zgłoszenie umożliwia dostęp informacji o lekturach zalecanych do przeczytania przez prowadzących oraz nagród książkowych na zakończenie cyklu.

Szczegółowe informacje o seminariach: www.krytykapolityczna.pl/kluby/kalisz

pod patronatem Instytutu Studiów Zaawansowanych

we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij