Miasto

prof. Eckhard Hein: The macroeconomics of finance-dominated capitalism – a Kaleckian perspective

Instytut Studiów Zaawansowanych

Instytut Studiów Zaawansowanych | Nowa ekonomia czasów kryzysu

prof. Eckhard Hein
Makroekonomia kapitalizmu finansowego – perspektywa kaleckiańska

Gość: prof. Eckhard Hein
Moderacja: prof. Jerzy Osiatyński

16 października, czwartek, godz. 18.00
Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Z perspektywy makroekonomii można wyróżnić cztery obszary, na które kapitalizm finansowy wywiera istotny wpływ: podział dochodów, inwestycje w kapitał akcyjny, zadłużenie i konsumpcję gospodarstw domowych, wreszcie poziom eksportu i bilansu płatniczego. Zastosowanie rozwiniętych kaleckiańskich modeli podziału dochodu i wzrostu pozwoli na analizę tych czterech obszarów pod kątem efektów krótkoterminowych dla zagregowanego popytu, akumulacji kapitału i wzrostu oraz efektów średnio- i długoterminowych dla stabilności gospodarczej i finansowej. Wnioski ogólne wykładu dotyczyć będą polityki gospodarczej: jedyna droga trwałego wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu finansowego wymaga strategii na rzecz wzrostu płac bądź umasowienia innych dochodów – na poziomie regionalnym i globalnym.

Dyskusję po wykładzie prof. Eckharda Heina poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.  

Spotkanie w języku angielskim / The lecture will be held in English

 
prof. Eckhard Hein – niemiecki profesor ekonomii, reprezentant nurtu post-keynesowskiego, obecnie wykładowca Berlin School of Economics and Law i pracownik naukowy nowojorskiego Levy Economics Institute of Bard College, autor m. in. książek Distribution and Growth after Keynes: A Post-Keynesian Guide (2014) oraz The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism – and its Crisis(2012), publikuje m. in. na łamach „Cambridge Journal of Economics”.

________ 


The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism – A Kaleckian perspective

From a macroeconomic perspective four features of finance–dominated capitalism can be distinguished: first, the effect on income distribution, second, the effects on investment in capital stock, third, the effects on household debt and consumption, and fourth, the effects on net exports and current account balances. We extend and apply Kaleckian models of distribution and growth in order to examine these features focusing on short-run effects on aggregate demand, capital accumulation and growth, as well as on medium- to long-run effects on economic and financial stability. Finally, we draw some economic policy conclusions arguing that the only sustainable way out of the contradictions of finance-dominated capitalism is a wage- or mass income-led recovery strategy at regional and global levels.

______________
 

Cykl zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg.

FRL

 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij