Miasto

Między emancypacją a „podwójnym obciążeniem”

W ramach Pracowni Głównych Nurtów Feminizmu dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz (IBL PAN) opowie o ruchu kobiecym w PRL.

Kobiety były adresatkami programów emancypacyjnych w PRL. Osiągnęły wiele, ale jednocześnie nie zrzuciły jarzma „podwójnego etatu”. Kryzys lat 80-tych przyniósł hasła powrotu do tradycyjnych ról płciowych, a po 1989 roku PRL-owską emancypację chętnie określano jako pozorną lub niepełną. Trzeba się jej przyjrzeć z perspektywy rzeczywistości historycznej, bez obciążenia współczesnymi debatami politycznymi.

18 czerwca, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101

Katarzyna Stańczak-Wiślicz – adiunkt w Pracowni Komunikacji Literackiej w Okresie PRL w Instytucie Badań Literackich PAN, absolwentka historii na UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Uczestniczy w pracach Komisji Historii Kobiet. Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych, literatura i kultura popularna w PRL. Autorka książki „Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w popularnej prasie kobiecej XX w.”, (Warszawa 2010), redaktorka tomów: „Zapisy cierpienia” (Wrocław 2011) i „Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze” (Warszawa 2012).

O cyklu:
Feminizmu nie ma. Są za to feminizmy: liberalny, radykalny, marksistowski, islamski, chrześcijański, ekofeminizm… W ruchu kobiecym od lat toczą się spory dotyczące nawet podstawowych kwestii. Na poziomie najbardziej ogólnym pojawia się pytanie o źródło opresji kobiet i strategię zwalczania istniejących nierówności. Każdy nurt feminizmu odpowiada na nie inaczej, dlatego proponowane rozwiązania w sprawach bardziej szczegółowych – takich jak zapisy kodeksu pracy, postawa wobec pornografii czy „terroru piękności” – mogą znacznie się różnić. Aby sprawnie poruszać się w gąszczu tych sporów, warto sięgnąć do historii myśli feministycznej. W czerwcu 2013 r. zapraszamy na kolejne już spotkania poświęcone teorii feminizmu. Tym razem skupimy się na historii feminizmu w Polsce. Mile widziane także osoby nieidentyfikujące się z feminizmem, ale zainteresowane poszerzeniem wiedzy i/lub weryfikacją mitów dotyczących tego ruchu społecznego.

Kolejne spotkanie:
25 czerwca, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP
Ruch kobiecy w Polsce po 1989 r.
Wykład Agnieszki Grzybek (Fundacja im. Heinricha Bölla)

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Pracownia „Główne nurty feminizmu”. Koordynatorka cyklu: Ewa Kamińska.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij