Miasto

Główne nurty feminizmu: Ruch kobiecy w Polsce po 1989 r.

Czy polskie feministki zawsze się ze sobą zgadzają? Co w życiu Polek zmieniła transformacja ustrojowa?

Zapraszamy na wykład Agnieszki Grzybek.

25 czerwca, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101

O co chodzi współczesnym polskim feministkom? Czy zawsze się ze sobą zgadzają? Gdzie w ruchu kobiecym przebiegają podziały? Co w życiu polskich kobiet zmieniła transformacja ustrojowa?

Agnieszka Grzybek – działaczka feministyczna, tłumaczka i redaktorka. Przewodnicząca Partii Zieloni (parytetowo z Adamem Ostolskim). Związana z polskim ruchem feministycznym od 1997 roku, współzałożycielka i członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, które od 2000 roku organizuje manifestacje w obronie praw kobiet, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet i zespołu „Krytyki Politycznej”. Koordynatorka regionalnego programu „Demokracja płci” w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Tłumaczka (m.in. słownik Sto haseł o równości. Podręczny słownik pojęć dotyczących równości kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia i polityki społecznej, równych szans i polityki rodzinnej, podręcznik UNDP Polityka równości płci w praktyce, Ekonomia i płeć pod red. A. G. Dijkstra, J. Plantega, Nowa singielka K. Trimberger, Mistyka kobiecości Betty Friedan). Współautorka i współredaktorka (wspólnie z Joanną Piotrowską) książki Polityka a płeć (Fundacja im. H. Bölla, Warszawa 2005), autorka wielu artykułów poświęconych kwestiom równościowym. W latach 2002-2005 była członkinią Rady Programowo-Konsultacyjnej przy ówczesnej pełnomocniczce rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Prowadzi bloga „Zielona alternatywa” na portalu tokom.pl (http://www.tokfm.pl/blogi/zielona-alterna).

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Pracownia „Główne nurty feminizmu”. Koordynatorka cyklu: Ewa Kamińska.

O cyklu:
Feminizmu nie ma. Są za to feminizmy: liberalny, radykalny, marksistowski, islamski, chrześcijański, ekofeminizm… W ruchu kobiecym od lat toczą się spory dotyczące nawet podstawowych kwestii. Na poziomie najbardziej ogólnym pojawia się pytanie o źródło opresji kobiet i strategię zwalczania istniejących nierówności. Każdy nurt feminizmu odpowiada na nie inaczej, dlatego proponowane rozwiązania w sprawach bardziej szczegółowych – takich jak zapisy kodeksu pracy, postawa wobec pornografii czy „terroru piękności” – mogą znacznie się różnić.

Aby sprawnie poruszać się w gąszczu tych sporów, warto sięgnąć do historii myśli feministycznej. W czerwcu 2013 r. zapraszamy na kolejne już spotkania poświęcone teorii feminizmu. Tym razem skupimy się na historii feminizmu w Polsce.

Mile widziane także osoby nieidentyfikujące się z feminizmem, ale zainteresowane poszerzeniem wiedzy i/lub weryfikacją mitów dotyczących tego ruchu społecznego.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij