Miasto

Co z pieniędzmi na redukcję szkód?

Jak mądrze prowadzić programy redukcji szkód w leczeniu uzależnień? Dasha Ocheret, Robert Newman, Magdalena Bartnik

Jak przekonywać polityków i decydentów, że jest to odpowiednia strategia prewencji narkotykowej? Jeśli zachętą do ich stosowania nie jest to, że nie wymagają dużych nakładów finansowych, gdzie tkwi problem z ich upowszechnianiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

Zapraszamy na otwartą dyskusję, w której udział wezmą:

Dasha Ocheret z European Harm Reduction Network / Civil Society Task Force ONZ,
prof. Robert Newman (specjalista leczenia uzależnień z Nowego Jorku),
Magdalena Bartnik z Fundacja Redukcji Szkód.
Moderacja: Marcin Chałupka, Narkopolityka / Krytyka Polityczna.
Spotkanie w języku angielskim.

Na marcowym spotkaniu Komisji ds. Środków Odurzających w Wiedniu zainaugurowana została kampania #10by20 przygotowana przez Harm Reduction International, wzywająca rządy państwowe do przekierowania 10% środków finansowych z puli aktualnie wydawanych w wojnie z narkotykami na redukcję szkód. Każdego roku państwa wydają ponad 100 miliardów dolarów na prowadzenie nieskutecznych działań zwalczających podaż narkotyków.

Wypracowane w ciągu ostatnich 10 lat dowody naukowe i praktyki z zakresu redukcji szkód powinny w końcu zostać zaakceptowane przez społeczność międzynarodową i wpisane w traktaty. Redukcja szkód pomaga ratować życie ludzi i oszczędzać pieniądze, promuje prawa człowieka, gwarantuje lepszą opiekę zdrowotną dla osób, które używają narkotyków, oraz wsparcie dla ich rodzin i społeczności. Jednocześnie są bardzo skuteczne w kwestii zatrzymania fali nowych zakażeń wirusem HIV czy ratowania życia osób używających substancji psychoaktywnych. Wciąż jednak wiele państw na świecie ich nie akceptuje i nie wdraża. W skali globalnej na redukcję szkód wydawane jest tylko 160 milionów dolarów, co stanowi 7% zapotrzebowania.

Więcej o kampanii >>>

Magdalena Bartnik – certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, w obszarze redukcji szkód pracuje od 8 lat. Przez kilka lat prowadziła terapię indywidualną w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Warszawie. Realizatorks programu Candis. Absolwentka międzynarodowych kursów z zakresu polityki narkotykowej, praw człowieka oraz polityki społecznej. Aktywistka zajmująca się promocją idei redukcji szkód w różnych obszarach międzynarodowej polityki narkotykowej.

Robert Newman – profesor epidemiologii i zdrowia publicznego oraz psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Medycznym Alberta Einsteina w Nowym Jorku. Do stycznia 2001 roku był przewodniczącym Continuum Health Partners Inc. – sieci szpitali w Nowym Jorku, której budżet wynosił 2,2 mld dolarów. Przed powstaniem Continuum był przez 20 lat dyrektorem generalnym Beth Israel Health Care System. Obecnie jest honorowym przewodniczącym Continuum oraz dyrektorem generalnym Baron Edmond de Rothschild Chemical Dependency Institute w Centrum Medycznym Beth Israel. Przez ostatnie 35 lat dr Newman odegrał znaczącą rolę w planowaniu i kierowaniu jednymi z największych programów leczenia uzależnień na świecie, m.in. Nowojorskiego Programu Podtrzymywania Metadonowego i Detoksykacji Ambulatoryjnej, który w połowie lat 70. XX wieku leczył ponad 33 tys. pacjentów rocznie. Aktualnie angażuje się w wiele inicjatyw zmierzających do wprowadzania efektywnych form terapii w różnych częściach świata, na przykład w latach 2010-2011 wspierał kampanie na rzecz otwarcia pierwszego programu terapii substytucyjnej w Gdańsku.

Dasza Ocheret współpracuje z European Harm Reduction Network od 2003 roku, kiedy dołączyła do jako menedżerka ds. komunikacji. Od tego czasu prowadziła wiele szkoleń na temat adwokacji oraz społecznej i oddolnej mobilizacji, współtworzyła raporty i publikacje EHRN i kierowała projektem rzecznictwa na rzecz zmiany reformy polityki narkotykowej. W latach 2009-2011 pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego EHRN. Podczas 12 lat pracy zdobyła wiele doświadczeń z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych w Moskwie, zarówno w zakresie bezpośredniej współpracy z użytkownikami narkotyków, jak i współpracy z instytucjami rządowymi czy prowadzenia negocjacji politycznych. W tym roku została powołana jako przedstawicielka regionu Europy Wschodniej do Civil Society Task Force – ciała utworzonego przez Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ – aby koordynować działania strony społecznej i zbierać jej postulaty przed Sesją Specjalną Zgromadzenia Generalnego ONZ w kwietniu 2016 roku w Nowym Jorku.

Wydarzenie towarzyszy III Konferencji Leczenia Substytucyjnego.

Wsparcie Open Society Foundations Global Drug Policy program.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij