Robert H. Wade: CZY BRAK POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ TO NAJLEPSZA POLITYKA ROZWOJU W XXI WIEKU?

Czy państwo powinno budować fabryki? A może tylko sektor prywatny może tworzyć innowacje, technologiczny postęp i wzrost? Czy mamy możność stymulować uprzemysłowienie w niegdyś zdeindustrializowanych społeczeństwach — i czy powinniśmy to robić?

Profesor Robert Wade, światowej sławy ekspert ds. polityki przemysłowej w swym wykładzie tłumaczy, jaka strategia pomoże nam przywrócić wzrost, zwiększyć zatrudnienie, a kraje peryferyjne przesunąć do centrum globalnego podziału pracy.

Wykład Roberta Wade’a odbywa sie w ramach seminarium profesorów Jerzego Osiatyńskiego i Kazimierza Łaskiego „Podstawy polityki gospodarczej: ujęcie ekonomii post-keynesowskiej”.

Robert Wade (1946) — profesor ekonomii politycznej w London School of Economics and Political Science; znawca problematyki rozwoju oraz polityki przemysłowej, ekspert ds. gospodarek azjatyckich.

Część 1

Część 2