Projekt Ursus Zakłady – wokół „zwrotu demokratycznego” w sztuce

Igor Stokfiszewski

Zapraszamy do lektury tekstu Igora Stokfiszewskiego „Projekt Ursus Zakłady – wokół 'zwrotu demokratycznego’ w sztuce”, dotyczącego realizowanego przez Instytut projektu, opublikowanego w 3. numerze kwartalnika „Kultura i rozwój”.

Artykuł jest sprawozdaniem z działań prowadzonych od 2011 przez artystkę Jaśminę Wójcik i jej współpracowników wspólnie ze społecznością mieszkańców warszawskiej dzielnicy Ursus oraz z byłymi pracownikami mieszczącej się tam do niedawna fabryki traktorów. Autor – posługując się zaproponowaną przez brytyjską badaczkę Cristinę Flesher Fominayę kategorią „zwrotu demokratycznego” – czyni to sprawozdanie punktem wyjścia do refleksji nad relacją pomiędzy praktykami kulturalnymi a jakością demokracji, pojmowanej w tym wypadku jako podmiotowe samostanowienie lokalnej społeczności. W tekście stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób działać artystycznie, aby przyczyniać się do aktywizacji społecznej, wybrzmienia podmiotowego głosu lokalnej wspólnoty oraz podniesienia poziomu jej samorządności.