prof. Amit Bhaduri: What remains of the theories of Kalecki and Keynes in a globalized world?

Czy dawne teorie sprawdzają się w nowych warunkach? Co warto zachować, a co trzeba zmienić, by tezy gigantów ekonomii sprzed półwiecza — na temat polityki gospodarczej i interwencji państwa, roli cen i przepływu informacji, zależności między oszczędnościami a inwestycjami — stały się narzędziami opisu i zmiany świata w epoce globalizacji, potężnych rynków finansowych i gospodarek otwartych?

Koreferat do wykładu pt. The financial balance of the private sector and of the foreign sector wygłosi prof. Kazimierz Łaski. Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.