Orgia Myśli

Co to jest współczesność?

W rzeczywistości, której kształt determinuje ekscesywny i dynamiczny przepływ informacji, faktów, interpretacji, komentarzy, wielość dyskursów i rosnąca złożoność procesów społecznych i ekonomicznych, problemem najbardziej być może palącym staje się ustanowienie jakiejkolwiek „teorii współczesności”, odpowiedź na pytanie „co się w istocie dzieje?”, która byłaby tyleż syntetyczna, bezstronna i całościowa w ujęciu obecnego stanu rzeczy, co i w miarę możliwości jednoznaczna i ukierunkowująca nasze praktyki i polityki. Być może udzielenie takiej odpowiedzi okaże się zresztą niemożliwe, a „teoria współczesności” musi zakończyć się już na sproblematyzowaniu własnej niemożliwości i zakwestionowaniu samego pojęcia tego, co współczesne. Nie unieważnia to jednak samego pytania i wszystkich dalszych kwestii, do jakich ono prowadzi; rozmaitości tematów, jakie można przy jego okazji poruszyć, zarówno polskich, jak i globalnych.

Seminarium Orgii Myśli pt. „Co to jest współczesność?” ma być poświęcone teoretycznej eksploracji wielu składających się na naszą obecną rzeczywistość wątków i zagadnień; jego celem ma być raczej synteza i wszechstronność niż specjalizacja i bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczym założeniem cyklu jest także stałość uczestników (przy drzwiach otwartych dla wszystkich zainteresowanych wyłącznie konkretnym zagadnieniem), ciągłość „wątków przewodnich”,  takich jak „kapitalizm”, „kryzys”, „globalność”, „Polska”, „kultura”, „myśl współczesna”, możliwość lektur obowiązkowych dla uczestników (o których będziemy z wyprzedzeniem informować), a także zaproszenia dla „gości specjalnych”. 

SEMESTR ZIMOWY:

10.10: Co znaczy współczesność? (prowadzenie Jacek Dobrowolski)

24.10: Kto rządzi? Gdzie jest władza? (prowadzenie Wiktor Rusin)

7.11: „Co należy się mężczyźnie?”, czyli bolączki domniemanego podmiotu (prowadzenie Jacek Szaban)

21.11: Jak myśleć bez transcendencji? (Spotkanie poświęcone książce „Polityka poza formą” Joanny Bednarek – prowadzenie Mateusz Falkowski)

19.12: „Nie tak miało być „, czyli hermeneutyka zdrady (prowadzenie Wiktor Rusin)

9.01: O katofilozofii albo: kto i dlaczego potrzebuje dziś religii, by myśleć? (Spotkanie poświęcone książce „Maska i oko” Piotra Graczyka – prowadzenie Mateusz Falkowski)

23.01: Co się stało? Polska 1889-2013 (prowadzenie Jacek Dobrowolski)

SEMESTR LETNI:

7.03: Czy seks nas jeszcze podnieca? Dziedzictwo rewolucji obyczajowej (prowadzenie Joanna Ziółkowska i Wiktor Rusin)

20.03: Śmierć literatury? (prowadzenie Wiktor Rusin i Jacek Dobrowolski + gość specjalny Justyna Sobolewska)

3.04: Co się stało? Polska 1989-2014 (część druga) (prowadzenie Jacek Dobrowolski + gość specjalny Andrzej Leder)

17.04: Czy jesteśmy już nieśmiertelni? Problem wartości w epoce „sztucznych rajów” (prowadzenie Jacek Szaban)

15.05: Polityka wzrostu. Horyzonty kapitalizmu (prowadzenie Wiktor Rusin i Jacek Szaban)

29.05: Indywidualizm dziś (prowadzenie Jacek Dobrowolski i Joanna Ziółkowska)

12.06: Co nam zostało z Nietzschego? (prowadzenie Wiktor Rusin i Jacek Dobrowolski)

Informacje dla studentek i studentów:

Seminarium ma charakter otwarty, nie obowiązują zapisy.

Seminarium odbywa się co dwa tygodnie, w czwartki, o godzinie 19:00, począwszy od 10 października 2013.

Seminarium roczne, terminy spotkań w semestrze zimowym:
2013:
10, 24 X; 7, 21 XI; 19 XII;
2014: 
9, 23 I.

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2014: 7, 20 III; 3, 17 IV; 15, 29 V; 12 VI.

Osoby zainteresowane stałym uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego w polach zawierających imię i nazwisko, tytuł seminarium i dane kontaktowe uczestnika/uczestniczki (będziemy Państwa informowac o lekturach i zaproszonych gościach).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 29 września 2013.

Orgia Myśli to istniejąca od 2005 r. niezależna, ochotnicza spółdzielnia kulturotwórcza mająca na celu inicjowanie i inspirowanie nowych prądów myśli, teorii i sztuki. Zainteresowana literaturą, filozofią, kulturą, społeczeństwem, polityką i historią, Orgia Myśli dąży do połączenia potrzeby zabawy z potrzebą refleksji, wpisując się we współczesny krajobraz intelektualny organizowanymi wydarzeniami (debaty, seminaria, imprezy i in.) oraz magazynem internetowym www.orgiamysli.pl . Od początku swej działalności Orgia Myśli, pozostając przy zasadzie nomadyzmu i pozainstytucjo­nal­ności, a zarazem wyznając wartości oświecenia i emancypacji, dąży do współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami kultury, wraz z którymi chce przyczynić się do kulturowych i społecznych przemian, jakie uczynią z Polski kraj bardziej przyjazny dla mieszkających w nim jednostek.