instytut

Wybory w miastach

Zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce często sprowadza się do dwóch wymiarów: dawnych granic zaborów oraz różnic między wielkimi miastami a …

“Kuracjuszki z Interno”

Zapraszamy na projekt artystyczno-badawczy towarzyszący modułowi “Teatr Empatii”, realizowanemu w ramach Studium Kultury Społecznej.