Maciej Gdula

| dr hab. nauk społecznych, publicysta Krytyki Politycznej
Socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i klasami społecznymi. Auto szeroko komentowanego badania „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Opublikował m.in.: "Style życia i porządek klasowy w Polsce" (2012, wspólnie z P. Sadurą), "Oprogramowanie rzeczywistości społecznej" (2014, wspólnie z L.M. Nijakowskim) i "Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne" (2015), „Nowy autorytaryzm” (2018).

Etyka zdrady

23 lutego 1981 roku hiszpańską demokrację obroniło trzech zdrajców. Czy to oznacza, że w polityce zawsze dobrzy są zdrajcy?

Gdula: Nasz Mieszko

Z Mieszkiem łączy nas pytanie o to, jakie zasoby mają słabi w relacjach z silnymi, czy jakie jest miejsce religii w życiu politycznym.