Julia Kubisa

| Socjolożka
Doktora socjologii, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marie Curie Experienced Researcher w Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg. Autorka książki „Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych” (2014). Specjalistka ds równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Pielęgniarski paraliż

Pielęgniarek jest w Polsce coraz mniej i pracują w coraz trudniejszych warunkach. Ale ten temat nigdy nie jest numerem jeden, ani dwa, ani żadnym innym w telewizyjnych wiadomościach. Przecież „jakoś to będzie”.

Kubisa: Wydłużyć, skracać, a może zupełnie inaczej liczyć?

Cały czas brakuje nam w Polsce kompleksowej wizji, jak ma wyglądać polityka
społeczna, zarówno emerytalna, jak i rodzinna. Zamiast tego mamy logikę doraźnego cięcia kosztów – taka wydaje się podstawowa motywacja rządu, który chce podwyższyć i zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Komentarz Julii Kubisy.