| Analityczka Fundacji Kaleckiego
Analityczka Fundacji Kaleckiego, studentka prawa i historii w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, publikowała m.in. w magazynie „Kontakt”.