Ania ’73, czyli w szkole

Lekcja biologii. Pani każe nam przerysować z książki rysunek, sama siedzi i coś pisze w dzienniku i nic się w klasie nie dzieje. Rozmawiamy więc ze sobą albo drzemiemy.

Zamknij