POST-TURYSTA

Warsztat świadomego i odpowiedzialnego podróżowania

Podróżować odpowiedzialnie to mieć świadomość globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań. Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, że również w podróży podlegamy ideologicznym i komercyjnym procesom.

Celem warsztatu, który poprowadzą przedstawiciele inicjatywy post-turysta.pl jest poszerzenie świadomości polskich turystów i turystek o globalnych współzależnościach i mechanizmach, jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki oraz o przyczynach i konsekwencjach zachowań turystycznych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do studentek i studentów, młodzieży licealnej, kadry akademickiej, nauczycieli i nauczycielek oraz osób związanych z organizacjami pozarządowymi.

Cały warsztat został podzielony na dwa spotkania, które odbędą się popołudniami 20 i 21 listopada na Uniwersytecie Śląskim WEiNoE w Cieszynie (ul. Bielska 62, sala 09). Zapis na warsztat jest jednoznaczny z deklaracją swojej obecności na zajęciach podczas obu dni.

PROGRAM WARSZTATU:
1) Część pierwsza – Przed podróżą
Podtemat: Kto jest narratorem turystycznej wyobraźni?
2) Część druga – W podróży
Podtemat: Spojrzenie przez obiektyw
3) Część trzecia – W podróży
Podtemat: Konsument na wakacjach vs. wakacje od konsumpcji. Czy istnieje neokolonializm turystyczny?
4) Część czwarta – Po podróży
Podtemat: Koniec turystyki, jaką znamy?

ZAPISY:

Sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej |
WeiNoE Uniwersytetu Śląskiego| pokój 17
tel.: +48 33 854 61 50
e-mail: [email protected]

Organizatorzy:

post-turysta.pl

Współorganizatorzy:

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ

Tegoroczna edycja warsztatów jest współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 roku.

Tagi:

Data

20 LIS 2017 - 21 LIS 2017

Czas

15:00 - 19:00

Miejsce

Cieszyn

Opis