Zespół Krytyki Politycznej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Sławomir Sierakowski
(1979) Założyciel i redaktor naczelny magazynu „Krytyka Polityczna”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Socjolog, publicysta. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Przekroju”. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą Collegium Invisibile, Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Goethego oraz niemieckich fundacji GFPS i DAAD, a także amerykańskiego The German Marshall Fund, Princeton Univeristy oraz Yale University. Uczestniczył w wyjazdach studyjnych do Paryża na zaproszenie rządu Francji, a także do USA na zaproszenie American Jewish Commettee i Forum Dialogu Między Narodami. Wraz z Kingą Dunin i Cezarym Michalskim prowadził program „Lepsze książki” w TVP Kultura, w TR Warszawa w latach 2007-2009 prowadził comiesięczne debaty z udziałem intelektualistów i polityków. Jako dramaturg współtworzył z Janem Klatą spektakl Szewcy u bram wg Witkacego w TR Warszawa. Wystąpił w filmowym tryptyku izraelskiej artystki Yael Bartany „I zadziwi się Europa”, gdzie na pustym Stadionie Dziesięciolecia wygłasza przemówienie o powrocie trzech milionów Żydów do Polski. Film reprezentował Polskę na 54. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Inicjator „Listu otwartego do europejskiej opinii publicznej”, pod którym podpisało się 250 polskich intelektualistów.
Michał Borucki
(1985) Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, menadżer Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Realizował program renowacji Centrum Kultury i projekty inwestycyjne. Odpowiedzialny za dział dystrybucji Wydawnictwa Krytyki Politycznej, wspiera także dział administracji i finansów. Studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu Krytyki Politycznej w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Interesuje się lewicową myślą społeczno-filozoficzną oraz historią opozycji antykomunistycznej.
Dorota Głażewska-Ziemilska
(1978) Współzałożycielka, członkini zarządu i dyrektorka finansowa Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Ukończyła Podyplomowe Studia „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” oraz Podyplomowe Studia Menadżersko-Finansowe SGH. W latach 2002-2006 współprowadziła projekty badawcze i koordynowała programy szkoleniowe i wydawnicze w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prowadziła monitoring i ewaluacje lokalnych organizacji pozarządowych oraz ROSzEFS. W 2004-2008 wykładała socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadziła zajęcia w Instytucie Socjologii UW. Interesuje się polityką społeczną, sztuką ulicy, grafiką. W „Krytyce Politycznej” zarządza finansami i sprawami administracyjnymi, odpowiada za działalność wydawniczą i projekty społeczne. Współprowadziła REDakcję – Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie oraz współtworzyła projekt powstania Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat.
Maciej Szelewa-Kropiwnicki
(1979) Redaktor naczelny Wydawnictwa Krytyki Politycznej, filozof i tłumacz, doktorant w Instytucie Filozofii UWr., studiował również filozofię i psychoanalizę na Université Paris VIII Vincennes – Saint Denis. Tłumacz artykułów i książek m.in. Rancière’a, Žižka, Dolara, Adorno, MacIntyre’a. Publikował m.in. w „Kronosie”, „Er(r)go”, „Odrze”, „Le Monde diplomatique – edycja polska” i wydawnictwach książkowych. Współtworzył wrocławski Klub KP, w lipcu 2009 dołączył do zespołu warszawskiej redakcji. Od czerwca 2013 roku członek Zarządu Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Joanna Tokarz-Haertig
(1981) Kierowniczka działu projektów i koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Stypendystka programu wymiany bilateralnej UW, prowadziła badania w Belgii na Universite Catolique de Louvain-La-Neuve. W ramach stypednium programu Erasmus studiowała na Universite di Carlo Bo w Urbino we Włoszech. W Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziła projekty badawcze i zajmowała się tematyką rynku pracy w kontekście starzenia się społeczeństw. Wegetarianka, ekolożka. Mama Zosi i Roberta.

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH

Izabela Jasińska
(1969) Koordynatorka Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie i projektów kulturalnych Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego. Studiowała kulturoznawstwo i zarządzanie kulturą na UŚ. Do 2009 pracowała w instytucjach kultury na Górnym Śląsku, ostatnio w CSW Kronika w Bytomiu, gdzie odpowiadała za realizację projektów artystycznych, wystawienniczych i wydawniczych. Redaktorka (razem z Ewą Witkowską) książki Drżące ciałaArtura Żmijewskiego. Inicjatorka i organizatorka licznych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na Śląsku (m.in. Festiwal Teatralny Teatromania, Hartowanie Teatrem przy BCK). Pracowała także w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. W latach 2010-2011 zarządzała klubokawiarnią w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. W 2013 roku wspólnie z zespołem Instytutu Studiów Zaawansowanych zorganizowała Konferencję “Kultura i rozwój”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Michał Sutowski
(1985) politolog, absolwent Kolegium MISH UW, pracuje w redakcji dziennika Krytyki Politycznej oraz Instytucie Studiów Zaawansowanych. Jako publicysta, komentator polityczny i autor wywiadów zajmuje się problematyką kryzysu integracji europejskiej, ekonomią polityczną, polityką wschodnią RP, a także tematyką niemiecką. Autor przekładów (m. in. Strefy przejścia Borysa Budena, Amerykańskich marzycieli Michaela Kazina, prac Ulricha Becka czy Iwana Krastewa, a także wyboru tekstów ekonomicznych pt. Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska). Przeprowadził wywiady-rzeki z Agatą Bielik-Robson (Żyj i pozwól żyć), Ludwiką Wujec (Związki przyjacielskie) oraz Agnieszką Graff (Jestem stąd). W przygotowaniu znajduje się jego zbiór wywiadów pt. Rok dobrej zmiany.
Pat Kulka
Koordynatorka projektów, tłumaczka, trenerka antydyskryminacyjna. Studiowała Psychologię i Filologię Słowiańską na UW. Wieloletnia prezeska ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). W Kampanii Przeciw Homofobii koordynowała projekty edukacyjne (m.in. Queer Studies, Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych). Od 2011 roku związana z Krytyką Polityczną. Koordynuje projekty edukacyjne (m.in. Uniwersytet Krytyczny), kulturalne oraz programy międzynarodowe. Od 2013 w zespole Instytutu Studiów Zaawansowanych. Weganka, taoistka, całoroczna rowerzystka.
Igor Stokfiszewski
(1979) Badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa (Kraków), Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera, Włochy), niemieckim kolektywem Rimini Protokoll oraz z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Althamerem i Jaśminą Wójcik. Jako dramaturg realizował spektakle teatralne w reżyserii Wojtka Klemma, Agnieszki Olsten i Bartosza Szydłowskiego m.in. w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Studio w Warszawie oraz Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Współkurator działań artystyczno-społecznych w przestrzeniach poprzemysłowych Zakłady. Ursus 2014 i Ursus – spacer w czasie (2015). Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Jest autorem książki Zwrot polityczny(2009) i współredaktorem m.in. tomów Built the City: Perspectives on Commons and Culture(2015) oraz Jerzy Grotowski – Teksty zebrane (2012). Członek zespołu Krytyki Politycznej, rady organizacji European Alternatives i założonego przez Yanisa Vaourufakisa ruchu społecznego DiEM25, działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Wykłada w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie oraz w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS.

DZIAŁ PROJEKTÓW I KOORDYNACJI KLUBÓW KP

Marcin Chałupka
(1984) Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2008 roku aktywista Klubu Krytyki Politycznej w Trójmiescie. Do 2012 roku koordynował projekty kulturalne i społeczne Stowarzyszenia w Świetlicy KP w Trójmieście, której był jednym z inicjatorów. Od 2013 roku pracuje w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie jako koordynator projektów oraz relacji i działań pomiędzy aktywistami i ekspertkami w Polsce i Europie. Szczególnie odpowiedzialny za koordynację projektów związanych z polityką narkotykową. Redaktor prowadzący serwisu narkopolityka.pl, autor artykułów poświęconych reformie polityki narkotykowej. Współautor broszury „Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy”.
Mikołaj Syska
(1991) Student socjologii UW, pomagał w działaniach dystrybucji Wydawnictwa Krytyki Politycznej, odpowiedział za księgarnię internetową KP. Od jesieni 2016 koordynator projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie i koordynator Świetlicy KP w Warszawie. Autor wywiadów na stronie Krytyki Politycznej. Drużynowy 13 wołominskiej drużyny harcerskiej. Koordynator akcji „Szturm” angażujących młodzież do działania.

BIURO

Dominika Wróblewska
(1987) Studiowała pedagogikę o specjalności prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Była kuratorka projektów artystycznych w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, koordynatorka projektów artystycznych i kulturalnych, takich jak Zeitkratzer Weekend w ramach festiwalu Półwysep Nowej Muzyki, projektu teatralnego Sztuka Monologu. W Krytyce Politycznej od 2011 roku. Koordynowała działania promocyjne Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Interesuje się fotografią i kulturą skandynawską. Koordynuje produkcję materiałów wideo Krytyki Politycznej (TV KP) oraz biuro i Świetlicę KP w Warszawie.
Jakub Szafrański
(1984) pochodzi z Lublina, gdzie tworzył Klub Krytyki Politycznej. Pisze doktorat z filozofii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej. Publicysta i fotograf. W 2010-2012 pracował w dziale dystrybucji Wydawnictwa KP. Współtworzył stronę internetową. Akademicki mistrz polski w kick-boxingu 2009, a także instruktor samoobrony. Pracował we Włoszech, Holandii i Anglii. Obecnie mieszka w Hiszpanii. Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły i ESK2016.

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL, POLITICALCRITIQUE.ORG i PISMO “KRYTYKA POLITYCZNA”

Agnieszka Wiśniewska
(1982) Od stycznia 2016 roku redaktor naczelna gazety internetowej KrytykaPolityczna.pl. Publicystka, aktywistka społeczna, filmoznawczyni. Wcześniej koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej. Absolwentka polonistyki na UKSW, ukończyła studia podyplomowe „Komunikacja społeczna i media” w Instytucie Badań Literackich PAN. Obroniła pracę magisterską w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW o polskim filmie dokumentalnym. Autorka biografii Henryki Krzywonos Duża Solidarność, mała solidarność oraz wywiadu-rzeki z Małgorzatą Szumowską Kino to szkoła przetrwania. Redaktorka książek filmowych w Wydawnictwie Krytyki Politycznej. m.in. Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna. Współautorka książki Współpraca. Przewodnik dla dzieci. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Julian Kutyła
(1979) Wicenaczelny pisma drukowanego „Krytyka Polityczna” oraz redaktor gazety internetowej, doktor socjologii, publicysta, tłumacz z języka angielskiego i francuskiego. W Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN obronił doktorat poświęcony francuskiej myśli społecznej. Tłumaczył m.in. teksty Žižka, Hardta, Badiou i Wolfa Erlbrucha. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. W swojej publicystyce podkreśla związki fenomenu populizmu z ograniczeniami wynikającymi z konstrukcji liberalnej sfery publicznej. Dowodzi, że mimo słabej obecności tradycji psychoanalitycznej w Polsce, psychoanaliza nie tylko da się zastosować do analizy polskiej rzeczywistości, ale powinna stać się głównym narzędziem jej krytyki. W chwilach wolnych didżej i kibic piłkarski. Tata Hani i Zuzy.
Sławek Blichiewicz
Redaktor i wydawca mediów cyfrowych w Krytyce Politycznej. Współzałożyciel, projektant i koordynator anglojęzycznego wydania Krytyki Politycznej (PoliticalCritique.org), koordynator projektu nowej odsłony sklepu internetowego Wydawnictwa KP (wydawnictwo.krytykapolityczna.pl) a także autor cyfrowej metamorfozy głównego internetowego wydania Krytyki Politycznej (KrytykaPolityczna.pl), gdzie jest wydawcą działu Świat oraz redaktorem. Studiował dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe oraz nowe media w Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wcześniej pracował m.in. dla Polskiego Radia, PRL London, Perform Media Group London, “Gazety Wyborczej”, “Jazz Forum”, “Audio Pro International”.
Magdalena Błędowska
(1978) Ukończyła filologię polską na UWr. Pracowała jako nauczycielka, redaktorka, korektorka, publicystka i dziennikarka. Współtworzyła Klub Krytyki Politycznej we Wrocławiu. Od 2010 należy do zespołu redakcyjnego pisma i Wydawnictwa Krytyki Politycznej, współredaguje witrynę internetową. Specjalizuje się w tematyce służby zdrowia. Od czerwca 2013 do grudnia 2015 roku redaktor naczelna gazety internetowej KrytykaPolityczna.pl (wcześniej pod nazwą Dziennik Opinii).
Dawid Krawczyk
(1991) Autor reportaży, wywiadów, analiz i recenzji. Absolwent filozofii i filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W Krytyce Politycznej od 2011 roku. Redaktor serwisu Narkopolityka poświęconego krajowej i międzynarodowej polityce narkotykowej oraz redaktor prowadzący Political Critique, międzynarodowej platformy medialnej. Publikował między innymi w Magazynie Świątecznym “Gazety Wyborczej” oraz polskiej edycji “Le Monde Diplomatique”. Tłumaczenia jego tekstów ukazywały się w językach: angielskim, czeskim, rumuńskim, węgierskim i włoskim. Do 2016 roku koordynator Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.
Magda Majewska
(1977) W Krytyce Politycznej od 2010 roku, do 2013 odpowiedzialna za promocję Wydawnictwa Krytyki Politycznej, od lipca 2013 redaktorka Krytyki Politycznej. Absolwentka politologii UW i Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Zajmowała się promocją i PR-em w dziedzinie kultury (m.in. promocją TR Warszawa w latach 2006-2010) oraz animacją projektów społeczno-kulturalnych. Redaktorka książek i tłumaczka z języka niemieckiego. Koordynuje Dyskusyjny Klub Czytelniczy KP i serwis Czytaj dalej w gazecie internetowej KrytykaPolityczna.pl. Inicjatorka akcji społecznej “Warszawa Czyta”. Feministka, weganka, rowerzystka. Mama Mirona.
Artur Żmijewski
(1966) Artysta multimedialny związany z Fundacją Galerii Foksal. Od 2006 redaktor artystyczny pisma „Krytyka Polityczna”. W latach 1990-95 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Uczeń „Kowalni” – pracowni Grzegorza Kowalskiego, z której wywodzą się polscy artyści sztuki krytycznej. Filmem „Powtórzenie” reprezentował Polskę na 51. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji. Jest laureatem prestiżowej nagrody Ordway (2010) przyznawanej wspólnie przez New Museum w Nowym Jorku oraz organizację Creative Link for the Arts; nagrody Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Per L’Arte w 2000 oraz nagrody TVP Kultura w kategorii „Kultura Alternatywna i Sztuki Wizualne”. Do jego najgłośniejszych prac należą: Oko za oko (1998), Lekcja Śpiewu 2 (2003), KR WP (2000), Nasz Śpiewnik (2003), Polak w szafie. Jest autorem filmu Oni pokazywanego w ramach Documenta 12. w Kassel w 2007 oraz cyklów filmowych Demokracje i Praca. Autor książki Drżące ciała. Rozmowy z artystami (2007) wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Kurator 7. Berlińskiego Biennale Sztuki Współczesnej (2012).

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

Katarzyna Błahuta
(1982) Graficzka, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem: plakatem, identyfikacją wizualną, składem, projektowaniem publikacji (gazety, książki), ilustracją. Autorka m.in. serii plakatów do cyklu muzycznego „Wolne Niedziele”, okładek do pisma „Krytyka Polityczna”, identyfikacji wizualnej projektu „House of change” oraz jednodniówki „Kurier Kultura”. W Krytyce Politycznej od 2010 roku.
Vendula Czabak
(1981) Absolwentka Instytutu Socjologii UW i Podyplomowych Muzealnicznych Studiów Kuratorskich na UJ. Pracowała w Galerii Klimy Bocheńskiej. W Krytyce Politycznej od 2012 roku. W dziale promocji Wydawnictwa KP od lipca 2013. Autorka tekstów na stronie KP w serwisach czeskim i Czytaj dalej. Mama.
Agata Diduszko-Zyglewska
(1975) Dziennikarka, animatorka kultury, aktywistka miejska; członkini Inicjatywy Warszawa 2020, miejskiego zespołu sterującego ds. wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Warszawie, członkini prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury; współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”; absolwentka Instytutu Anglistyki UW oraz Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach; studiowała też w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Instytucie Sztuki PAN; pisze o kulturze, czytelnictwie i sprawach społecznych. W Krytyce Politycznej od listopada 2012, koordynuje projekty społeczne i wydawnicze, odpowiedzialna za dział promocji. Matka feministka.
Jaś Kapela
(1984) Pisarz, poeta, felietonista Krytyki Politycznej. Autor dwóch książek z wierszami (Reklama oraz Życie na gorąco), dwóch powieści (Stosunek seksualny nie istniejeoraz Janusz Hrystus) i zbioru felietonów Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu (2011). Prowadził księgarnię w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Współtworzy witrynę internetową Krytyki Politycznej. Należy do zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Opiekun Serii Literackiej i książek poza seriami.
Krzysztof Tomasik
(1978) komentator życia medialnego, feminista i biografista. Współpracownik organizacji gejowskich i partii Zielonych. Członek Krytyki Politycznej. Od 2005 do 2007 na portalu KP publikował cotygodniową rubrykę Dyskurs w pigułce, gdzie prześmiewał pozorną otwartość polskiej sfery publicznej, ukazując jej heteronormatywne, patriarchalne i konserwatywne założenia. Jest stałym autorem portalu innastrona.pl, ale publikuje też w, „Zadrze”, „Replice” i „Nowych Książkach”. W swoich tekstach wydobywa na wierzch i opisuje ukryte i/lub wykluczone elementy polskiej kultury literackiej – zajmuje się wątkami feministycznymi i homoseksualnymi. Autor książki Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008) i redaktor tomu Mulat w pegeerze (2011). W 2012 ukazała się jego książka Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u.
Patryk Walaszkowski
(1990) Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. W Krytyce Politycznej od 2010 roku, sekretarz Wydawnictwa, redaktor prowadzący, współodpowiedzialny za dystrybucję wydawnictw KP. Koordynował także projekty kulturalne m.in. cykl seminariów Nowy Teatr w Nowym Wspaniałym Świecie. Publikował w „Rzeczpospolitej”.

DZIAŁ DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY WYDAWNICTWA

Bartłomiej Modzelewski
(1982) Z wykształcenia pedagog i menadżer kultury. W 2011-2012 kierownik kawiarni w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Koordynował pracę zespołu kawiarni i projekty inwestycyjne. Obecnie odpowiedzialny za logistykę i sprzedaż wydawnictw KP oraz rozwój działu e-booków.
Christian Filipowicz
Camil Trepka

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Beata Stępień
(1971) Kierownik działu administracyjnego, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Filologiczno-Historycznego, kierunek – filologia polska, specjalność – nauczycielska. Pracowała w szkole i fundacjach OŚKa i Feminoteka. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku w Krytyce Politycznej. Koordynuje sprawy administracyjne i finansowe, odpowiada za sprawozdawczość i rozliczanie projektów społecznych. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Małgorzata Łukomska
(1985) Absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą na UŁ. W latach 2007-2008 stypendystka Uniwersytetu w Lund, w Szwecji. Pracowała w biurze Fokus Łódź Biennale 2010. Specjalistka ds. finansów z doświadczeniem w rozliczaniu projektów w organizacjach pozarządowych. Odpowiada za administrację projektów Świetlic Krytyki Politycznej w Trójmieście i Cieszynie.
Danuta Sonnenfeld
Główna księgowa.
Agnieszka Sterne
(1961) Specjalistka ds. kadrowych. Ukończyła kurs z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pracowała w Stowarzyszeniu Koalicja KARAT. W Krytyce Politycznej od 2010 roku, odpowiada za sprawy kadrowe.

ŚWIETLICA KP W TRÓJMIEŚCIE

Elżbieta Rutkowska
Animatorka i dziennikarka. Ukończyła specjalizację prasową i reportażową na Pomagisterskich Dziennych Studiach Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez sześć lat współpracowała z Telewizją Polską S.A., przygotowując cykle tematyczne, magazyny, reportaże oraz filmy dokumentalne. Prowadziła warsztaty dziennikarskie dla Fundacji Nowe Media. W Krytyce Politcznej od 2012. Od maja 2014 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.
Dominik Krzymiński
(1978) Socjolog, absolwent Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce na Uniwersytecie Gdańskim, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą konfliktom ekologicznym w ujęciu pedagogiki społecznej. Uczestniczył w kilku projektach badawczo-animacyjnych, których celem była zmiana społeczna w lokalnej społeczności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu jakościowych badań społecznych i jest autorem kilku publikacji naukowych. Ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Trójmieście współpracuje od 2012 roku.
Vanessa Szymikowska
(1976) Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywistka, działająca w nieformalnej grupie Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, lokalnym oddziale Amnesty International i Vivie! Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt. Od lat interesuje się kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, realizując swoje pasje w Polskim Ruchu Przyjaciół Indian. W wolnym czasie czyta psychologów ewolucyjnych i uczy się gry na djembe. Matka, żona, feministka.

ŚWIETLICA KP “NA GRANICY” W CIESZYNIE

Joanna Wowrzeczka
(1972) Malarka (dr od 2008) i socjolożka (dr od 2004). Współzałożycielka Galerii „Szara” w Cieszynie. Zajmuje się badaniem pola sztuki w Polsce oraz problemem zdominowanych, a także wyprowadzaniem studentów z murów uniwersytetu w tzw. siną dal. Redaktorka działu sztuka w magazynie „Opcje”. Szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Mama polityczna.
Anna Studnicka-Cieplak
(1988) Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Głównym obszarem jej zainteresowań są edukacja kulturalna, polityka oświatowa i nowe media. Publikuje artykuły dotyczące edukacji jako procesu wykraczającego poza placówkę szkolno-wychowawczą (m.in Murawa nie wyrośnie sama. Raport o współpracy szkół z NGO, Rewitalizacja jako zmiana połeczna, Inspirator O!Świetlicy). Prowadzi projekty animacyjne i edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży w Świetlicy Krytyki Politycznej od 2009. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku wydała debiutancką powieść “Ma być czysto”.
Natalia Kałuża
(1991) Ukończyła Etnologię i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Współorganizatorka cieszyńskich edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Od 2014 roku związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur Sałasz, w którym realizuje działania edukacyjne i kulturalne w Cieszynie oraz na polsko-ukraińskim pograniczu kulturowym w Dolinie Osławy. W latach 2010-2015 brała udział w projektach oraz badaniach realizowanych przez Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Na stałe do Zespołu Świetlicy dołączyła we wrześniu 2015 roku.
Anna Pluta
(1987) Studiuje grafikę na Uniwersytecie Śląskim. Odbyła stypendium naukowe do Escola Superior de Artes e Design w Portugalii. Ilustratorka i graficzka. Autorka ilustracji do książki Bieda. Przewodnik dla dzieci (2010) oraz szaty graficznej multimedialnej mapy Cieszyna. Od 2010 r. współtworzy Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie.

EKSPERTKI, AKTYWIŚCI SIECI I KOORDYNATORKI KLUBÓW KP

Łukasz Andrzejewski (1986) – studiuje filozofię, filmoznawstwo, kulturoznawstwo i stosowane nauki społeczne na UW i UWr w ramach MISH i Akademii Artes Liberales. Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2008-2009 prowadził cykl warsztatów poświęconych politycznym odczytaniom popularnych obrazów filmowych. Od stycznia 2009 zmaga się z chorobą nowotworową, jednocześnie działa na rzecz zmiany publicznego wizerunku tej choroby. Jest m. in. moderatorem ogólnopolskiego Forum Onkologicznego.

Yael Bartana (1970) – urodziła się w w Afuli w Izraelu. Redaktorka artystyczna pisma „Krytyka Polityczna”. Zajmuje się filmem, fotografią, instalacjami wideo i dźwiękowymi. Jest autorką licznych wystaw indywidualnych, m.in. w PS1 w Nowym Jorku, Moderna Museet w Malmö, Center for Contemporary Art w Tel Awiwie, Kunstverein w Hamburgu, Van Abbemuseum w Eindhoven czy Fridericianum w Kassel. Brała udział w prestiżowych wystawach, takich jak Manifesta 4, Frankfurt (2002), 27. Biennale w São Paulo (2006) i documenta 12 w Kassel (2007). W swoich pracach realizowanych w Izraelu Bartana zajmowała się głównie problemem dotyczącym tego, w jaki sposób wojna, rytuały militarne i poczucie zagrożenia wpływają na codzienne życie. Od roku 2008 roku pracuje również w Polsce, tworząc projekty na temat historii stosunków polsko-żydowskich i jej wpływu na dzisiejszą tożsamość Polaków. Jest laureatką wielu nagród, m.in. Artes Mundi 4 (Walia, 2010), nagrody Anselma Kiefera (2003), Prix Dazibao (Montreal, 2009), Prix de Rome (Rijksakademie, Amsterdam, 2005), Dorothea von Stetten Kunstpreis (Kunstmuseum Bonn, 2005), Nathan Gottesdiener Foundation Israeli Art Prize (2007). Reprezentowała Polskę na 54. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji.

Paweł Bartkowiak (1983) – działacz społeczny i polityczny, feminista. Absolwent Uniwersytetu im. A Mickiewicza – Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, specjalność: komunikacja europejska. Inicjator listu otwartego w obronie dotacji przyznawanych przez Urząd Miasta w Gnieźnie stowarzyszeniom działającym na polu kultury i propagator petycji przeciwko przenosinom Filii nr 9 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Od lat współpracuje z dorocznym Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Amatorskich i Niezależnych „Offeliada” w Gnieźnie, gdzie Klub KP przyznaje Nagrodę im. Stanisława Brzozowskiego. Koordynator gnieźnieńskiego klubu Krytyki Politycznej.

Michał Bilewicz (1980) – psycholog społeczny, publicysta, członek Krytyki Politycznej. W latach 2000-2001 redaktor naczelny pisma „Jidełe”, później przez kilka lat dziennikarz „Słowa Żydowskiego”. Obecnie koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim i wiceprezes fundacji Forum Dialogu między Narodami, działającej na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego. Współredaktor książek Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (2006) oraz Żydzi i komunizm (2000). Uprawia eksperymentalną psychologię społeczną. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce uprzedzeń, konfliktu międzygrupowego, antysemityzmu i dehumanizacji.

Jakub Bożek (1984) - publicysta, absolwent Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Pisze o ekologii i rozwoju, redagował serwis klimatyczny KP. Otrzymał drugą nagrodę w konkursie w Koalicji Klimatycznej „Media z klimatem!”. Współtworzył Klub Krytyki Politycznej w Łodzi, obecnie pracuje w warszawskiej redakcji. Opiekun serii Przewodniki Krytyki Politycznej.

Rafał Czekaj (1978) – absolwent filozofii (2005) i europeistycznych studiów historyczno-filozoficznych (2004) na UMCS w Lublinie; autor rozprawy doktorskiej o teorii estetycznej Theodora W. Adorna, za którą otrzymał I Nagrodę im. Stefana Morawskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Estetyczne dla najlepszej pracy z dziedziny estetyki (2011). Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Estetyki UMCS. W pracy badawczej zajmuje się estetyką filozoficzną, filozofią kultury i teoriami społecznych funkcji sztuki. Koordynator Klubu KP w Lublinie.

Paweł Demirski (1979) – absolwent dziennikarstwa, dramaturg, zadebiutował w teatrze w 2002. Pisze polityczne sztuki dotykające takich problemów jak bezrobocie wśród młodych, emigracja, kryzys patriotyzmu, wojna w Iraku. Autor m.in. dramatów: Kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw, From Poland with Love, Padnij, Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna (na znak sprzeciwu wobec zwolnienia Macieja Nowaka, dyrektora gdańskiej sceny, nie przyjął za dramat nagrody teatralnej marszałka województwa pomorskiego), Niech żyje wojna!, Tęczowa Trybuna, W imię Jakuba S. W latach 2004-2006 kierownik literacki Teatru Wybrzeże. Laureat Paszportu Polityki. Tata Jeremiego.

Karol Domański (1984) – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, gdzie kontynuje studia specjalistyczne z ekonomii sektora publicznego. Przygotowuje pracę magisterską na temat wyceny miejskiego środowiska przyrodniczego. W Krytyce Politycznej od 2009, w okresie sierpień 2010 – październik 2011 kierownik działu dystrybucji wydawnictw KP. Rowerzysta i ekolog.

Martyna Dominiak (1985) – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Uniwersytetu w Tartu, w Estonii. Jako badaczka współpracowała m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Collegium Civitas, Fabryką Sztuki i Uniwersytetem Warszawskim. W latach 2009-2010 pracowała w Narodowym Centrum Kultury, gdzie zajmowała się koordynacją projektów kulturalnych. Od 2007 roku członkini Klubu KP w Łodzi, w latach 2011-2015 koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi. Aktualnie koordynatorka polskiej edycji serwisu Avaaz. Redaktorka serwisu narkopolityka.pl.

Justyna Drath (1981) – nauczycielka, aktywistka społeczna, rowerzystka, feministka. Do 2013 roku koordynatorka Klubu Krytyki Politycznej w Krakowie. Redaktorka serwisu narkopolityka.pl. W lipcu 2012 ukończyła seminarium Human Rights and Drug Policy w ramach letniej szkoły CEU w Budapeszcie. Zajmuje się polityką oświatową, należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczy polskiego w jednym z warszawskich liceów. Jest absolwentką filmoznawstwa i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kinga Dunin (1954) - socjolożka, publicystka, pisarka, krytyczka literacka. Jedna z głównych postaci środowiska „Krytyki Politycznej”. Od 1977 roku współpracowniczka KOR oraz Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Zajmowała się organizacją dystrybucji i sprzedażą niezależnej prasy i książek. Kilkakrotnie zatrzymywana na 48 godzin, przesłuchiwana, w jej domu przeprowadzano rewizje. Brała udział w organizacji i spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz SKS. Po roku 1989 współpracowała z ruchem feministycznym. Współzałożycielka partii Zielonych. Wieloletnia Felietonistka „Wysokich Obcasów” (dodatku „Gazety Wyborczej”). Autorka licznych publikacji (m.in. Tao gospodyni domowej, Karoca z dyni – finalistka Nagrody Literackiej Nike w 2001) i opracowań naukowych (m.in. współautorka i współredaktorka pracy socjologicznej Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne). Autorka książki Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności oraz zbioru felietonów Zadyma. W 2012 nakładem Wydawnictwa KP ukazała się jej książka Kochaj i rób. W TVP 1 współprowadziła z Tomaszem Łubieńskim i Witoldem Beresiem program kulturalny „Dobre Książki” oraz w TVP Kultura ze Sławomirem Sierakowskim i Cezarym Michalskim – „Lepsze Książki”. Uczy socjologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jakub Dymek (1988) – kulturoznawca, dziennikarz i publicysta Krytyki Politycznej. Absolwent MISH UWr, studiował Gender Studies w IBL PAN i nauki polityczne na Uniwersytecie Północnej Karoliny w USA. Zajmuje się politycznością nowych technologii i popkultury. Na Uniwersytecie Krytycznym prowadzi seminarium “Polityka Sieci”. Publikuje m.in. w “Dissent Magazine”. W Krytyce Politycznej od 2013 roku.

Joanna Erbel (1984) – socjolożka miasta, fotografka, aktywistka, publicystka. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis, członkini Krytyki Politycznej. Członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich. Pisze doktorat na temat roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej w Instytucie Socjologii UW. Kuratorka cyklu Nowe Sytuacje w ramach Malta Festival 2011. Organizatorka szeregu debat i spotkań na temat przestrzeni publicznej. Mieszka w Warszawie. Na mieście można ją spotkać zawsze z rowerem.

Katarzyna Fidos (1980) – z wykształcenia ekonomistka i filozofka. Studiowała na Uniwersytecie w Gdańsku oraz jako stypendystka Lions Clubs International na Uniwersytecie w Siegen. W przeszłości związana z ruchem teatru niezależnego, m.in. z Teatrem Stajnia Pegaza, w którym pracowała jako aktorka i scenarzystka. Pracowała w zespole merytorycznym Sopockiej Sceny Off de BICZ. W latach 2009-2011 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście. Obecnie przebywa w Niemczech na stypendium DAAD, pisze doktorat z filozofii politycznej.

Joanna Filipczak Zaród (1984) — z wykształcenia psycholożka. Terapeutka, trenerka i edukatorka seksualna. Od 2001 członkini Klubu Krytyki Politycznej w Łodzi. W latach 2013-2015 pracowała w Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi, gdzie zajmowała się koordynacją projektów, obsługą wydarzeń i promocją. Koordynatorka merytoryczna projektów związanych z osobą i twórczością Juliana Tuwima.

Bartosz Frąckowiak (1982) – reżyser i dramaturg, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii ‘Artes Liberales’. Doktorant i wykładowca w Zakładzie Dramatu i Teatru IFP UAM. Prezes Zarządu i Dyrektor Programowy Fundacji Hobo Art. Członek Krytyki Politycznej. Autor tekstów poświęconych teatrowi i pokrewnym mu dziedzinom sztuki, które publikował w „Didaskaliach”, „Obiegu” i „Teatrze”. Interesuje się nowymi i tradycyjnymi mediami, a także kulturą i filozofią miasta.

Maciej Gdula (1977) – doktor socjologii, publicysta. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teorią społeczną i teorią polityki, łącząc te zainteresowania z zaangażowaniem w debatę publiczną. Na łamach prasy wielokrotnie krytykował władzę sondaży opinii publicznej, wskazując na wiele ukrytych założeń, które nie pasują do statusu naukowości przypisywanego tym badaniom. Publikował teksty teoretyczne dotyczące przestrzeni miejskiej, polskiego pola politycznego i polityki historycznej. Tłumaczył i współredagował polskie przekłady tekstów i książek Pierre’a Bourdieu. Autor książki Trzy dyskursy miłosne (2009). Prowadzi zajęcia w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

Hanna Gill-Piątek (1974) – działaczka społeczna i polityczna, graficzka. Studiowała grafikę i malarstwo na ASP w Łodzi. W latach 2005-2008 liderka lokalnych stowarzyszeń warszawskich. Razem z Joanną Rajkowską poprowadziła „Marsz Tyłem” w Poznaniu (Malta 2010). Współautorka książki Bieda. Przewodnik dla dzieci (2010). Felietonistka Krytyki Politycznej. Do 2014 koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi, obecnie pracuje w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

Sylwia Goławska (1990) – studentka polityki społecznej UW. Pracowała w księgarni Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Wspiera działania promocyjne i pomaga w pracach redakcyjnych Wydawnictwa Krytyki Politycznej, m.in. pracowała przy zbieraniu materiałów do publikacji pism politycznych Jana Józefa Lipskiego i Stanisława Brzozowskiego.

Katarzyna Górna (1968) – artystka. W latach 1989-1994 studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Tworzy wielkoformatowe, głównie czarno-białe fotografie, które zazwyczaj zestawia w przestrzenne instalacje, oraz filmy wideo i DVD. Twórczość Katarzyny Górnej opiera się na perspektywie kobiecego spojrzenia na rzeczywistość społeczną oraz symboliczne formy funkcjonowania obrazu kobiety w kulturze. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2009 roku współpracuje z Krytyką Polityczną, angażując się w liczne projekty prowadzone w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat i Krytykę Polityczną. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów „Os Warszawa”, „Mały Wspaniały Świat” oraz cyklu seminariów poświęconych najnowszej sztuce wizualnej. Producentka wydarzeń kulturalnych takich jak „House of Change” czy „Obywatelski Kontener Kultury”.

Agnieszka Graff (1970) – anglistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Członkini Krytyki Politycznej. Teksty naukowe oraz publicystyczne ogłaszała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Ośce”, „Zadrze”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”. Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i wykłada na warszawskich studiach podyplomowych Gender Studies. Jej książka Świat bez kobiet (2001) to jedna z najważniejszych pozycji w polskiej literaturze feministycznej. Analizuje mechanizmy stopniowego wykluczania kobiecego głosu ze sfery publicznej w warunkach ustrojowej transformacji. W ostatnich pracach zwraca szczególną uwagę na przenikanie się dyskursu płci z narracjami nacjonalistycznymi (np. antysemityzmem) i rasowymi. W Wydawnictwie Krytyki Politycznej ukazała się jej książka Magma.

Agnieszka Grzybek (1970) – feministka, tłumaczka. Członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i Krytyki Politycznej. Przewodnicząca partii Zielonych. Koordynatorka ogólnopolskiej kampanii „Akcja Refundacja”. Od kilkunastu lat działa w polskim ruchu feministycznym, była dyrektorka Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych.

Krzysztof Juruś (1993) – student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumaczy z języka angielskiego, pisze o polityce (głównie brytyjskiej), książkach i teatrze. W 2016 odbył sześciotygodniowy staż w Izbie Gmin, ufundowany przez Translatlantic Future Leaders Forum. Współpracował z Fundacją Panoptykon, był asystentem Michała Buszewicza przy spektaklu Książka telefoniczna w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Współkoordynuje działania Krytyki Politycznej w Krakowie.

Kamila Kasprzak (1982) – aktywistka i dziennikarka. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska. Współpracowała z „Głosem Wielkopolskim”, obecnie publikuje w „Przemianach na Szlaku Piastowskim”, pisze recenzje książek i teksty krytyczne dla portalu internetowego Kuźnia Literacka. Inicjatorka cyklu filmowego „Kino Nieposłusznej Myśli”. Od lat współpracuje z dorocznym Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Amatorskich i Niezależnych „Offeliada” w Gnieźnie, gdzie Klub KP przyznaje Nagrodę im. Stanisława Brzozowskiego. Koordynatorka gnieźnieńskiego klubu Krytyki Politycznej.

Tomasz Kitliński – filozof, anglista, uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu u Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for Social Research. Autor książek Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej i  –  z Pawłem Leszkowiczem  –  Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce. Jego teksty drukowały „The Guardian”, „The Advocate”, „Der Spiegel”, „Die Tageszeitung”, „Art in America”, „Inter Alia”, „Teksty Drugie”, „Feminoteka”, „Słowo Żydowskie/dos jidysze wort”. Współredagował artzine „Rewia Kontr Sztuki”, przygotowywał instalacje dźwiękowe i performanse. Prowadził wiele debat Krytyki Politycznej w Lublinie.

Maria Klaman (1985) – absolwentka filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, redaktorka w wydawnictwach edukacyjnych. W Krytyce Politycznej od 2009 roku. Prowadzi i koordynuje działania partycypacyjne w Gdańsku, m.in. Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem!, Warsztaty z demokracji. Propagatorka demokracji uczestniczącej, miłośniczka miasta. W latach 2011-2014 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście. Obecnie współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” i wspiera działania Krytyki Politycznej w Warszawie.

Karolina Krasuska (1978) – studiowała anglistykę i germanistykę w Warszawie, doktorantka kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka niemieckiej Fundacji im. H. Bölla. Od 2004 do 2008 żyła w ciągłej podróży między Berlinem, Buffalo, NY i Warszawą. Była członkinią grupy badawczej „Płeć jako kategoria wiedzy” na Uniwersytecie Humboldta. Uczy w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i na Gender Studies IBL. Jej eseje znajdują się m.in. w zbiorach: Erlöser: Figurationen männlicher Hegemonie i New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity. Przełożyła Uwikłanych w płeć Judith Butler.

Łukasz Kuźma (1981) – działacz społeczny, lekarz, wagabunda, fotograf amator. Tytuł lekarza zdobył na białostockiej Akademii Medycznej, ukończył również studia na Kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwent XV Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek zespołu Krytyki Politycznej oraz redakcji portalu lewica.pl. Koordynuje działalność Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku, za stworzenie którego został wyróżniony nagrodą w konkursie Gazety Wyborczej „Przystanek Młodzi”. Interesuje się architekturą oraz historią regionu, jest współautorem przewodnika o białostockiej architekturze lat 1945-1989. Walczy o odzyskanie przestrzeni publicznej dla ludzi i rowerzystów, promuje postawy proekologiczne.

Adam Leszczyński (1975) –  historyk i dziennikarz. Publicysta „Gazety Wyborczej” i adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wydał książki: “Sprawy do załatwienia. Listy do «Po prostu» 1955 – 1957”, “Naznaczeni. Afryka i AIDS, Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981”. Wiosną 2012 ukazała się jego książka “Dziękujemy za palenie. 10 reportaży o tym, dlaczego Afryka tak źle radzi sobie z głodem, nędzą, przemocą i AIDS”. Interesuje się wspólnotami peryferyjnych, na progu modernizacji, w których tradycja i nowoczesność mieszają się w paradoksalnie sposób. W Wydawnictwie Krytyki Politycznej opublikował książki: “Skok w nowoczesność”, “Eksperymenty na biednych”. Nominowany do różnych nagród dziennikarskich, m.in. Nagrody im Beaty Pawlak, nagrody Amnesty International Polska, Afrykasa Roku.

Jarosław Lipszyc (1975) – dziennikarz, poeta i działacz społeczny. Publikował m.in. w „Lampie”, „Ha!arcie”, „Życiu Warszawy” i „Gazecie Wyborczej”. Był jednym z głównych ideologów i przedstawicieli nurtu neolingwistycznego w poezji. Wydał tomiki: bólion w kostce (1997), poczytalnia (2000), mnemotechniki (2008). Wykonuje swoje wiersze z towarzyszeniem, specjalnie powołanego w tym celu, zespołu Usta. Członek zarządu Internet Society Polska, walczy o wolne oprogramowanie. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której realizuje projekt „Wolne Podręczniki”. Autor bloga „W stronę wolności”. Lipszyc opowiada się za uwolnieniem ludzkiej twórczości od ograniczeń prawno-patentowych, wychodząc z założenia, że kultura jest dobrem wspólnym i wszelkie obostrzenia w jej używaniu są praktykami monopolistycznymi, stanowiącymi zagrożenie dla wolności jednostek. Inicjator „Listu otwartego przeciwko wprowadzeniu patentów na oprogramowanie” (2005) i „Listu otwartego przeciwko DRM” (2006) – cyfrowym systemom ograniczania dostępu do dóbr kultury.

Sebastian Liszka (1981) – studiował prawo, filologię polską i medioznawstwo na UW i UJ. Był stypendystą Funduszu im. Pigonia, członkiem władz Parlamentu Studentów RP, a także rzecznikiem krakowskiej Fundacji „Kultura dla Tolerancji” oraz rzecznikiem prasowym i kuratorem Klubu w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. W latach 2008 – 2011 koordynował działania Klubu KP w Krakowie. Obecnie kierownik literacki Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Pochodzi z Limanowej.

Marta Madej (1985) – artystka graficzka i aktywistka, ukończyła studia na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracją i rysunkiem i instalacją. Współautorka projektów i warsztatów o charakterze artystyczno-animatorskim (Olsztyn-Dortmund. Dwa Ogrody, Polnischer Frühling, Wielogłos miejski). Zaangażowana w organizację forum i wystawy w ramach projektu Koordinaten System będącego prezentacją działań artystycznych z Europy Wschodniej. Członkini zespołu Krytyki Politycznej w Berlinie zapoczątkowanego w 2012 roku w ramach wystawy 7. Berlin Biennale. Zaangażowana w organizację wydarzeń w ramach projektu Avtonomi Akadimia – Athens Biennale 5 to 6 Omonoia. Związana z ruchem na rzecz uchodźców Oranienplatz oraz działaniami ruchów lokatorskich w Berlinie.

Jakub Majmurek (1982) – filmoznawca po UJ, gdzie ukończył również studia w Instytucie Nauk Politycznych. Obecnie przygotowuje doktorat o współczesnej „filozofii aktualności”, zwłaszcza francuskiej, w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Interesuje się lacanowską psychoanalizą. Publicysta i krytyk filmowy publikujący w licznych mediach drukowanych i internetowych (min. w „Gazecie Filmowej”, „Le Monde Diplomatiqe Edycja Polska”, „Bez Dogmatu” oraz na portalach Polskiego Radia, Lewica.pl). Redaktor książek filmowych Wydawnictwa KP. Publicysta Krytyki Politycznej.

Jędrzej Malko – redaktor, nauczyciel ekonomii w oddziale międzynarodowym 2SLO w Warszawie, historyk myśli ekonomicznej, analityk Fundacji Kaleckiego, doktorant w Szkole Głównej Handlowej. W 2016 ukazała się jego książka „Economics and Its Discontents” (“Ekonomia jako źródło cierpień”).

Mislav Marjanović (1991) – pochodzi z Zagrzebia w Chorwacji. Absolwent filozofii i literatury porównawczej. W ramach programu Erasmus+ odbywał staże w Krytyce Politycznej. Jeden z redaktorów internetowego magazynu PoliticalCritique.org.

Adam Mazur (1977) – krytyk, historyk sztuki i amerykanista, skończył Szkole Nauk Społecznych PAN i zmaga się z doktoratem na Wydziale Historycznym UW. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Przez lata współpracował z „Fototapetą”, a obecnie jest półetatowym redaktorem magazynu „Obieg”. Pisuje nieregularnie do periodyków o konkretnym rozrzucie – od „Flash Art”, „Imago” i „Elle Deco” po „Exkluziva”, „Futu”, „Pozytyw”, a na „Tekstach Drugich” i „Newsweeku” kończąc. Pracuje jako kurator i redaktor w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Organizował wystawy zbiorowe („Nowi Dokumentaliści”, „Antyfotografie”) i indywidualne („Życie po życiu” Wojciecha Wilczyka, „Biblioteka” Nicolasa Grospierre’a).

Cezary Michalski (1963) – publicysta, eseista, prozaik. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem również slawistykę w Paryżu. Pracował tam jako sekretarz Józefa Czapskiego. Był redaktorem pism „brulion” i „Debata”, jego teksty ukazywały się w „Arcanach”, „Frondzie” i „Tygodniku Literackim”. Współpracował z Radiem Plus, TV Puls, „Życiem” i „Tygodnikiem Solidarność”. W czasach rządów AWS był sekretarzem Rady ds. Inicjatyw Wydawniczych i Upowszechniania Kultury. Wraz z Kingą Dunin i Sławomirem Sierakowskim prowadził program “Lepsze książki” w TVP Kultura. W latach 2006 – 2008 był zastępcą redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”, a do połowy 2009 roku publicystą tego pisma. Współpracuje z Wydawnictwem Czerwono-Czarne. Aktualnie jest komentatorem Krytyki Politycznej.

Dorota Mieszek (1978) – prawniczka specjalizująca się w prawie własności intelektualnej z akcentem na prawo autorskie, krytyczka kultury, tłumaczka, wykładowca akademicki. W Instytucie Kultury Polskiej przygotowuje doktorat na temat strategii reprezentacji w pracach Mai Deren, Franceski Woodman i Anety Grzeszykowskiej. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Goethe-Institut. Słuchaczka gender studies Instytutu Badań Literackich PAN. Tłumaczka tekstów z zakresu prawa oraz kultury. Obecne pola badawcze: współczesne doktryny teatralne, teoria fotografii, status mniejszości seksualnych w prawie polskim.

Kuba Mikurda (1981) – krytyk, tłumacz, redaktor Linii Filmowej w wydawnictwie Korporacja Ha!art. Studiował w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, na Uniwersytecie Jagiellońskim i – jako stypendysta – na Uniwersytecie w Ljubljanie. Pracuje w Katedrze Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury UJ. Przygotowuje doktorat o słoweńskiej szkole psychoanalizy lacanowskiej (Mladen Dolar, Alenka Zupančič, Slavoj Žižek).

Paweł Mościcki (1981) – filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki (literatura, teatr, sztuki wizualne) a także krytycznymi dyskursami politycznymi. Publikował artykuły i przekłady m.in. w „Principiach”, „Sztuce i filozofii”, „Arteriach”, „Pamiętniku Literackim”, „Res Publice Nowej”, „Kresach”, „Glissandzie”, „Literaturze na Świecie”, „Dialogu”, „Teatrze”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge’a, Slavoja Žižka, Jacquesa Rancière’a. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007), autor książek Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008) oraz Godard. Pasaże (2010).

Witold Mrozek (1986) – krytyk teatralny i publicysta. Stale współpracuje z Instytutem Muzyki i Tańca, „Przekrojem” i „Dwutygodnikiem”. Publikował też w „Kinie”, „Didaskaliach”, „Teatrze” i „Ha!arcie”. Zajmuje się związkami teatru i polityki. Interesuje się również nowymi odczytaniami historii polskiej lewicy ostatnich siedmiu dekad. Kurator programu „Polityki tańca” organizowanego przez IMiT oraz Instytut Teatralny. Studiował na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pochodzi z Bytomia.

Agnieszka Muras (1987) – kończyła Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Śląskim. Studiowała na North Wales School of Art & Design w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się grafiką artystyczną, ilustracją i wideo. Od 2010 do 2015 roku koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Prowadziła projekty edukacyjne i kulturalne oparte na pracy z dziećmi i młodzieżą. Do końca 2016 roku współprowadziła dział promocji Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Adam Ostolski (1978) – socjolog, filozof i tłumacz. Jego zainteresowania to problematyka pamięci społecznej, psychoanaliza, studia żydowskie, gender i ruchy społeczne. W nauce reprezentuje perspektywę teorii krytycznej, łączącej badanie społeczeństwa z zaangażowaniem w jego zmianę. Wykłada socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był współautorem listów-interwencji: „Listu Warszawskiego” w sprawie ataków na Marsz Tolerancji w Krakowie w 2004 (wraz z Michałem Bilewiczem) oraz listu przeciw pomnikowi Romana Dmowskiego w Warszawie. Członek partii Zielonych. W Krytyce Politycznej od początku.

Joanna Ostrowska (1983) – doktorantka Katedry Judaistyki UJ, studentka filmoznawstwa UJ, produkcji filmowej i telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi i Gender Studies UW, stypendystka Sokrates-Erasmus na Humboldt Universitat zu Berlin, członkini Krytyki Politycznej i Restartu, współtworzyła Sekcję Sztuki Współczesnej, współpracowała z MDSM w Oświęcimiu, Mahn- und Gedenksstatte Ravensbruck, publikowała m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Ha!arcie”, „Polityce”, „Filmie”, „Res Publice Nowej”, „Tekstach Drugich”, „Czasie Kultury”, „Dwutygodniku.com”, „Midraszu”; współautorka książki Kino Polskie 1989-2009. Historia krytyczna i Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej. Wykładała w Katedrze Judaistyki UJ, na Gender Studies UJ, UW i IBL PAN oraz w Pracowni Pytań Granicznych UAM.

Monika Pastuszko – absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, kulturoznawczyni, aktywistka społeczna. Od 2012 r. związana z Klubem Krytyki Politycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Interesuje się zależnością rozwoju, przemian przestrzeni i przemian społecznych, polityką miejską i rewitalizacją. Zajmuje się także historią społeczną Ostrowca Świętokrzyskiego, zwłaszcza historią społeczności żydowskiej.

Veronika Pehe (1988) – pochodzi z Pragi w Republice Czeskiej. Historyczka czeskiej i środkowoeuropejskiej kultury, badaczka, dziennikarka, autorka tekstów. Absolwentka kierunku komparatystyka literacka i filmoznawstwa na King’s College London. Na University College London obroniła doktorat z historii. Stypendystka na Yale University i Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Od 2015 roku redaktorka internetowego magazynu PoliticalCritique.org i koordynatorka projektów międzynarodowych. Obecnie we Florencji odbywa studia postdoktoranckie.

Paweł Pieniążek (1989) – ukończył studia licencjackie na Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. do stycznia 2012 r. był redaktorem w czasopiśmie „Nowa Europa Wschodnia”, w 2011 r. – „New Eastern Europe”. Publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”, „Stronach”, „Ukrajińskim Tyżniu”, „Ukrajińskim Żurnalu”, na portalach Polit Club, Zaxid.net. Tłumaczył m.in. teksty Andrija Bondara, Jarosława Hrycaka, Witalija Portnikowa, Andrija Portnowa, Natalki Śniadanko, Serhija Żadana. W Krytyce Politycznej pisze głównie o Rosji i Ukrainie. Autor książki “Pozdrowienia z Noworosji”.

Konrad Pustoła (1976-2015) – artysta, fotograf, absolwent Wydziału Ekonomii UW. Studiował fotografię w łódzkiej Filmówce. Współorganizator i autor zdjęć w ramach akcji społecznej „Tiszert dla Wolności”. Jego zdjęcia publikowane były m.in. w „Piktogramie”, „Fototapecie”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Pozytywie”. Autor projektów pokazywanych w ramach wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą, ostatnio w CSW Zamek Ujazdowski („Nowi dokumentaliści”, „Autor”), na V Biennale w Poznaniu („Antyfotografie”) oraz w ramach multimedialnej instalacji przestrzennej „S(t)mylacje” w Galerii Otwarta Pracownia w Krakowie. Ukończył podyplomowe studia w londyńskim Royal College of Art na wydziale fotografii. Autor cyklu fotografii Darkrooms oraz książki pod tym samym tytułem wydanej przez Nowy Teatr i Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Magda Raczyńska (1974) – teoretyczka sztuki, kuratorka, publicystka. Zajmuje się stykiem sztuki i polityki, koncentrując się na kwestiach dotyczących współczesnej przestrzeni publicznej, politycznego potencjału działań kulturowych oraz alternatywnych, niekonfrontacyjnych form podmiotowości. Absolwentka Socjologii UW, gdzie obroniła doktorat na temat partycypacji pracowniczej i demokratyzacji sfery ekonomicznej (studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych PAN). A także studiów magisterskich z teorii sztuki współczesnej na wydziale Visual Cultures w londyńskim Goldsmiths College, który zakończyła dyplomem poświęconym praktyce artystycznej Joanny Rajkowskiej. Prowadziła zajęcia na Socjologii UW oraz w School of Management and Labor Relations, Rutgers University. Członkini zespołu Krytyki Politycznej, współpracuje z warszawskim „Obiegiem”, krakowskim Ha!artem i gdańskim Instytutem Sztuki Wyspa. Obecnie pracuje w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie.

Joanna Rajkowska (1968) – autorka filmów, instalacji, akcji i interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rajkowska jest jedną z najżywiej dyskutowanych współczesnych polskich artystek. Jej najbardziej znane realizacje z ostatnich lat  –  Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich (2002 –  ) i Dotleniacz (2006  – 2007)  –  przybrały formę rzeźb społecznych zainstalowanych w przestrzeni miejskiej Warszawy. Instalacje były pretekstem do obserwacji i pobudzenia interakcji międzyludzkich, wywołania inicjatyw oddolnych oraz dyskusji o przeszłości i pamięci miejskiej przestrzeni wspólnej. W 2007 roku artystka otrzymała Paszport „Polityki” za „niezwykłe projekty realizowane w przestrzeni publicznej, za wyciąganie ręki w kierunku błąkającego się po mieście człowieka”. Nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się książka poświęcona jej twórczości Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej.

Stanisław Ruksza (1979) – historyk sztuki, kurator wystaw. Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Członek zespołu Krytyki Politycznej. Wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Filia w Cieszynie. Opublikował kilkadziesiąt tekstów w przeróżnych pismach i katalogach. Redaktor książek m.in. W stronę Innego, Signal box. Opracował antologię Katowicki undergrond artystyczny po 1953 roku. Kurator kilku wystaw problemowych oraz indywidualnych, m.in. „Festiwalu fotografii Jerzego Lewczyńskiego”. Tworzy Klub KP na Śląsku.

Przemysław Sadura (1977) – socjolog, publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada także na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Członek Krytyki Politycznej. Interesuje się socjologią polityki i edukacji oraz polityką rozwoju. Prowadzi badania społeczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej, współpracując m.in. z Transparency International, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Redaktor i współautor książki Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce, tłumacz Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn i Samotna gra w kręgle Roberta D. Putnama.

Jan Smoleński (1985) – dziennikarz, feminista. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, w Central European University w Budapeszcie. Obecnie pisze doktorat z nauk politycznych na New School w Nowym Jorku. Zainteresowany radykalną myślą społeczno-polityczną. Publikował w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. Autor zbioru wywiadów z artystami o narkopolityce Odczarowanie (2010). Członek Krytyki Politycznej.

Tomasz Stawiszyński (1978) – absolwent Instytutu Filozofii UW, publicysta, prowadził w TVP Kultura program „Studio Alternatywne” i współprowadził „Czytelnię”, był redaktorem działu kultura w „Dzienniku” oraz – kolejno – wiceszefem działu społecznego, szefem działu krajowego i szefem działu publicystyki w „Newsweeku” (w latach 2007-2012). Jego teksty ukazywały się m.in. w „Czasie Kultury”, „Odrze”, „Albo-albo”, „Nowych Książkach”, „Kronosie”, „Twórczości” i „Opcjach”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Trans:wizje” i członek zespołu redakcyjnego pisma „Hermaion”. Opublikował dwa zbiory wierszy – „Nie ma takiego imienia” (Magazyn Literacki, 1999) i „Rzecz ciemna” (Nowy Świat, 2002) – oraz książkę „Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psychoterapii” (Carta Blanca, 2013). Obecnie pracuje w radiu TOK.fm i “Przekroju”. Publicysta Krytyki Politycznej.

Monika Strzępka (1976) – reżyserka teatralna, zrealizowała m.in. Śmierć podatnika, czyli demokracja musi odejść bo jak nie to wycofuję swoje oszczędności, Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, Opera gospodarcza dla ładnych pań i zamożnych panów, Sztuka dla dziecka, Niech żyje wojna, Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej. Pracuje w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a ostatnio również w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Laureatka Paszportów Polityki.

Michał Syska (1980)  –  działacz społeczny i polityczny, publicysta. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył też Podyplomowe Studia „Prawa i Wolności Człowieka” organizowane przez Polską Akademię Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka, a także Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Pisze pracę doktorską o lewicy postkomunistycznej. Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a we Wrocławiu. Członek Krytyki Politycznej. Publikował na łamach m.in. „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny”, „Przeglądu”, „Bez Dogmatu”, „Myśli Socjaldemokratycznej”. Współpracownik antyfaszystowskiego pisma „Nigdy Więcej”. Koordynator kampanii „Szpitale dla ludzi, nie dla zysku!”.

Agata Szczęśniak (1980) – współzałożycielka pisma, do 2012 roku wicenaczelna pisma i portalu „Krytyka Polityczna”, koordynatorka Klubów KP oraz członkini zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. W latach 2005-2008 redaktorka działu Opinie/Świąteczna „Gazety Wyborczej”. Socjolożka, pisze doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, studiowała też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor prowadząca specjalnych projektów wydawniczych KP, m.in. „Kuriera Białego Miasteczka”, „Białego Kuriera”, „Kuriera Kultura”. Uczestniczy w Ruchu Obywateli Kultury, w imieniu Krytyki Politycznej podpisała Pakt dla Kultury. Współautorka spektaklu Europa. Śledztwo (komuna/warszawa 2014). Obecnie redaktorka OKO.press.

Kazimiera Szczuka (1966) – historyczka literatury, krytyczka literacka, dziennikarka telewizyjna, feministka, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini partii Zielonych i Krytyki Politycznej. Uczennica Marii Janion. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN i wykłada na Gender Studies UW. Wydała książki Kopciuszek, Frankenstein i inne (2001) i Milczenie owieczek (2004). Publikuje m.in. w „Zadrze”, „Gazecie Wyborczej” i „Tekstach Drugich”. W TVN prowadziła teleturniej „Najsłabsze ogniwo” i program o książkach „Wydanie drugie poprawione”. Najbardziej rozpoznawalna rzeczniczka praw kobiet – prawa do aborcji, antykoncepcji i rzetelnej edukacji seksualnej.

Barbara Szelewa (1978) – ukończyła stosunki międzynarodowe na UW, studia europejskie w SGH oraz stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Central European University w Budapeszcie. Obroniła doktorat o polskim eurosceptycyzmie na Uniwersytecie Mediolańskim. Redaktorka „Gazety Wyborczej”, współzałożycielka instytutu badawczego Fundacja ICRA.

Monika Szlosek (1987) – feministka, pedagożka i specjalistka w dziedzinie pracy socjalnej. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Głównym obszarem jej zainteresowań jest edukacja równościowa i zrównoważony rozwój. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawczyni projektu Elementarz Bydgoskiego. Pracuje jako pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Koordynatorka klubu Krytyki Politycznej w Toruniu.

Jakub Szestowicki (1987) – feminista, na Wydziale Polonistyki UW przygotowuje doktorat z pożądania. Współzałożyciel i prezes Genderowo-Queerowego Koło Naukowego. Publikował m.in. w „ha!arcie”, „Literacjach” i licznych tomach zbiorowych. Główne pola badawcze: psychoanaliza lacanowska, gender/queer studies.

Eliza Szybowicz (1977) – polonistka, współautorka (z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Błażejem Warkockim) Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Publikuje teksty o książkach i filmach na łamach internetowych i papierowych, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dwutygodniku” i „Czasie Kultury”. Prowadzi blog poświęcony peerelowskiej powieści dla dziewcząt: nietylkomusierowicz.wordpress.com. Interesuje się współczesnymi przedstawieniami i zastosowaniami PRL-u.

Bartłomiej Urbański (1987) – z wykształcenia pracownik socjalny, pedagog. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Pomysłodawca projektu Elementarz Bydgoskiego. Interesuje się pedagogiką krytyczną. Działa w Klubie Krytyki Politycznej w Toruniu.

Karolina Walęcik (1983) – studiowała anglistykę na KUL i Stosowane Nauki Społeczne na UW. Absolwentka kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Członkini Krytyki Politycznej. Pracowała jako lektorka języka angielskiego, media planner w domu mediowym. Redaktorka książek poświęconych polityce narkotykowej Polityka narkotykowa. Przewodnik Krytyki Politycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009), Wojny narkotykowe. Doniesienia z pola walki (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011). W latach 2008-2011 koordynowała w Krytyce Politycznej projekty międzynarodowe oraz kampanie społeczne. Pracowała w Budapeszcie w zespole Global Drug Policy Program. Mieszka i pracuje w USA.

Błażej Warkocki (1977) – krytyk literacki, czasami publicysta. Obronił pracę doktorską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniony w konkursie im. J. J. Lipskiego (2002); laureat stypendium artystycznego miasta Poznania za działalność krytycznoliteracką (2004). Współautor (razem z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Elizą Szybowicz) Kalendarium życia literackiego 1976-2000 (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003) oraz współredaktor (razem ze Zbyszkiem Sypniewskim) tomu zbiorowego Homofobia po polsku (Sic!, Warszawa 2004). Prowadzi rubrykę zBOOKi. Felietony o książkach na portalu www.innastrona.pl.

Zofia Waślicka (1984) – ukończyła socjologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. Przygotowuje doktorat na temat muzealnych narracji o Zagładzie w Instytucie Studiów Społecznych UW i w Institut des Sciences sociales du Politique na uniwersytecie Paris X Nanterre. Była członkinią zespołu 7. Berlin Biennale (2012), przygotowanego pod opieką kuratorską Artura Żmijewskiego we współpracy z Joanną Warszą i petersburską grupą Wojna, prowadziła stronę internetową BB7 i serwis BB7 w Krytyce Politycznej. Obecnie pracuje w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie koordynuje międzynarodowe wydarzenia towarzyszące 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Katarzyna Wojciechowska (1978) – feministka i mama, absolwentka afrykanistyki i socjologii UW, menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej firmie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na co dzień stara się zacierać dwubiegunowość w świecie dziecięcych fantazji.

Agnieszka Ziółkowska – ukończyła italianistykę oraz hispanistykę na poznańskim UAM-ie oraz Europejskie Studia Interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim w Natolinie. Aktywistka miejska i działaczka społeczna. Jedna z inicjatorek i współorganizatorka I Kongresu Ruchów Miejskich, później członkini Zespołu Koordynacyjnego KRM. W okresie wrzesień 2013 – sierpień 2014 koordynatorka projektów społeczno-artystycznych Krytyki Politycznej, publicystka.

Wojtek Zrałek-Kossakowski (1982) – dramaturg i kurator muzyczny, członek zespołu Krytyki Politycznej. Współpracował m.in. ze Zbigniewem Brzozą, Natalią Korczakowską, Krzysztofem Minkowskim, Katarzyną Raduszyńską. Jest też autorem (razem z Igorem Stokfiszewskim) i reżyserem muzycznego czytania dramatu „Austria” Cecilie Løveid. Laureat, wraz ze Zbigniewem Brzozą, Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za scenariusz i ideę spektaklu „Sprawa operacyjnego rozpoznania”, który znalazł się także w finale 18. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Uczestniczy w projektach artystycznych, obok teatru związanych głównie z muzyką eksperymentalną. Kurator muzyczny Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, gdzie odpowiadał za cykl Wolne niedziele. W roku 2012 w ramach 7. Berlin Biennale tworzył program MUSICACTION. Do roku 2011 w RadioJAZZ.FM prowadził poświęconą muzycznej awangardzie audycję „Wolna Polska”. Okazjonalnie DJ (nieregularny kolektyw ZRALEX). Także tłumacz i publicysta, poza „Krytyką Polityczną” publikował m.in w „Glissando” „Kulturze Popularnej”, „Nowej Fantastyce”. W 2013 roku zastępca dyrektora artystycznego Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Obecnie kierownik literacki Teatru Studio w Warszawie.