Świat

Rosja kontra metadon

red.

Wiktor Iwanow, szef Federalnej Służby Kontroli Narkotyków, ogłosił, że jednym z priorytetów okupacji rosyjskiej na Krymie jest zamkniecie programów terapii substytucyjnej dla uzależnionych od opioidów. Twierdzi on, że programe te stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Tak naprawdę, powtarza wciąż te sama kłamstwa o substytucjie od kilku lat.

Podpisz petycję online przeciwko zamykaniom programów substytucyjnych na Krymie!

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.