Miasto

Cieszyn, 11 stycznia: „Otwórz szkołę”- spotkanie organizacyjne

Już w środę, 11 stycznia, o godzinie 19.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych współpracą w ramach projektu wspieranego przez Akademię "Orange" - "Otwórz szkołę! - wirtualna lekcja o instytucjach publicznych".


Projekt dotyczy współpracy między instytucjami kultury oraz ważnymi placówkami w mieście. Efektem projektu będzie wirtualna gra dla dzieci i młodzieży, służąca jako materiał edukacyjny dla uczniów oraz nauczycieli i animatorów w całej Polsce. Podczas realizacji projektu osoby biorące w nim udział będą samodzielnie projektować działania, które opracują podczas warsztatów przygotowujących a następnie wprowadzać je w życie. 

W ramach współpracy zapewniamy pełną opiekę merytoryczną oraz techniczną dla zainteresowanych osób. Będziemy pomagać Wam realizować własne pomysły na odwrócenie instytucji do góry nogami oraz uczyć metod i technik ożywiania placówek. To zadanie bardzo ważne w przyszłej pracy nie tylko animatorów czy studentów edukacji artystycznej, ale i każdego komu zależy na twórczym podejściu do pracy pedagogicznej oraz poznaniu nowoczesnych metod pracy z ludźmi niezależnie od wieku i doświadczeń.

Zapewniamy:

– szkolenia dla studentów z projektowania działań 

– warsztaty ze specjalistami ( CSW "Kronika" w Bytomiu, OpenStreetMap Polska, Fundacja "Nowoczesna Polska", Creative Commons Polska)

– dostęp do wiedzy z zakresu nowych technologii i innowacyjnych zajęć edukacyjnych oraz artystycznych

– możliwość realizowania praktyk i nieodpłatnych stażów w ramach projektu

– certyfikat potwierdzający udział w projekcie Akademii "Orange"

Spotkanie organizacyjne: 11 stycznia, środa, godzina 19.00

miejsce: Świetlica "Krytyki Politycznej" Na Granicy, ul. Zamkowa 1, Cieszyn

Bio

Agnieszka Muras

| HEAL Polska
Pracuje w HEAL Polska, organizacji zajmującej się analizą wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Od 2010 do 2015 roku koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Prowadziła projekty edukacyjne i kulturalne oparte na pracy z dziećmi i młodzieżą. Do końca 2016 współprowadziła dział promocji Krytyki Politycznej.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.