red. Maciej Gdula, Michał Sutowski
KLASY W POLSCE. TEORIE, DYSKUSJE, BADANIA, KONTEKSTY 
Warszawa, 2017

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
POLSKA WOJNA O SZKOŁĘ
Warszawa, 2017

dr Aleksandra Przegalińska
KIEDY NA WIEJSKIEJ ZASIĄDĄ AWATARY?
Warszawa, 2017

Anna Gromada
RODZINA 500+ JAKO POLITYKA PUBLICZNA
Warszawa, 2017

red. Jerzy Hausner, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski
KULTURA I ROZWÓJ. ANALIZY, REKOMENDACJE, STUDIA PRZYPADKÓW
Warszawa, 2016

red. Julian Kutyła, Michał Sutowski
WSCHÓD PRZYŁĄCZONY. INTEGRACJA I TRANSFORMACJA EUROPY PO ROKU 1989
Warszawa, 2015

red. Jerzy Osiatyński, Kazimierz Łaski
GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY PO ROKU 2008. PERSPEKTYWA EKONOMII POSTKEYNESOWSKIEJ
Warszawa, 2015