Maciej Gdula, współpraca: Katarzyna Dębska, Kamil Trepka
DOBRA ZMIANA W MIASTKU. NEOAUTORYTARYZM W POLSKIEJ POLITYCE Z PERSPEKTYWY MAŁEGO MIASTA
Warszawa, 2017

red. Maciej Gdula, Michał Sutowski
KLASY W POLSCE. TEORIE, DYSKUSJE, BADANIA, KONTEKSTY 
Warszawa, 2017

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
POLSKA WOJNA O SZKOŁĘ
Warszawa, 2017

dr Aleksandra Przegalińska
KIEDY NA WIEJSKIEJ ZASIĄDĄ AWATARY?
Warszawa, 2017

Anna Gromada
RODZINA 500+ JAKO POLITYKA PUBLICZNA
Warszawa, 2017

red. Jerzy Hausner, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski
KULTURA I ROZWÓJ. ANALIZY, REKOMENDACJE, STUDIA PRZYPADKÓW
Warszawa, 2016

red. Julian Kutyła, Michał Sutowski
WSCHÓD PRZYŁĄCZONY. INTEGRACJA I TRANSFORMACJA EUROPY PO ROKU 1989
Warszawa, 2015

red. Jerzy Osiatyński, Kazimierz Łaski
GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY PO ROKU 2008. PERSPEKTYWA EKONOMII POSTKEYNESOWSKIEJ
Warszawa, 2015

Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura
PRAKTYKI KULTUROWE KLASY LUDOWEJ
Warszawa, 2015

Maciej Gdula, Przemysław Sadura
KLASOWE ZRÓŻNICOWANIE STYLÓW ŻYCIA A STOSUNEK DO TEATRU
Warszawa, 2013