instytut

„Kuracjuszki z Interno”

Zapraszamy na projekt artystyczno-badawczy towarzyszący modułowi „Teatr Empatii”, realizowanemu w ramach Studium Kultury Społecznej.

Konferencja „Nowy autorytaryzm – diagnoza i wnioski polityczne”

Zapraszamy na konferencję pogłębiającą debatę wokół raportu prof. Macieja Gduli „Dobra zmiana w Miastku” i zainspirowanej badaniami książki.

Koncepcja i prowadzenie konferencji: prof. Maciej Gdula. Gość specjalny: prof. Wolfgang Schröder (Universität Kassel). Wśród zaproszonych gości m.in.: prof. Rafał Matyja, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jacek Wasilewski, dr Maria Theiss, dr Elżbieta Korolczuk, Anna Mierzyńska.

Studium Kultury Społecznej | jesień 2018

Zapraszamy osoby działające w obszarze kultury, w roli twórczej – jako artyści i artystki rożnych dziedzin, jak i w roli menedżerskiej – jako organizatorzy i organizatorki, animatorzy i prowadzący instytucje kultury.

Filozoficzne znaczenie języka ekonomii III

Cel badawczy seminarium dotyczy możliwości uchwycenia podstawowych kategorii ekonomicznych w języku filozoficznym, przede wszystkim – choć nie tylko - wywodzącym …