Katarzyna Tubylewicz

| Pisarka, publicystka
Pisarka, publicystka i tłumaczka z języka szwedzkiego (przełożyła m.in. kilka powieści Majgull Axelsson i trylogię Jonasa Gardella). Od trzynastu lat mieszka w Szwecji; w latach 2006–2012 była dyrektorką Instytutu Polskiego w Sztokholmie. W 2005 debiutowała powieścią „Własne miejsca”, w kwietniu 2014 ukaże się jej nowa książka „Rówieśniczki”.

Nieprzekładalność

Trzynaście procent Szwedów za kluczowy problem swojego kraju uważa nadmiar imigrantów, a partia, która zbudowała na tym swój program, jest dziś trzecią co do wielkości w szwedzkim parlamencie.