Jan Śpiewak

| Miasto Jest Nasze
Aktywista miejski, działacz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Polska w betonie ;-)

Kostką brukową nie naprawicie kraju. Kostką brukową można co najwyżej wybić komuś oko podczas zadym na 11 listopada.