Jakub Gawkowski

| Publicysta, krytyk sztuki
Studiuje historię sztuki i Artes Liberales w ramach MISH UW. Publicysta, krytyk sztuki. Współpracuje z Magazynem Szum i Krytyką Polityczną.

Nowy Wspaniały Śląsk

„Projekt Metropolis” Fundacji Imago Mundi i CSW Kronika to ważny krok w kwestii sztuki na polu lokalnym, którego innym regionom należałoby życzyć.